Hopp til innhold

Universitetet i Sørøst-Norge skjerper sikkerheten etter trusselvurdering

PST mener trusselen fra fremmede land har økt. Bedrifter og organisasjoner som sitter på teknologi som kan ha militær nytteverdi bør være forsiktige.

Politiets Sikkerhetstjeneste

FØLGER MED: De regionale avdelingene i Politiets sikkerhetstjeneste er viktige for å avdekke og avverge trusler fra utenlandsk etterretning.

Foto: Helge Carlsen / NRK

USN har flere hensyn å ta. Samtidig som at universitetet ønsker å ha en åpen forsknings- og delingskultur innen kunnskap, er bevisstheten knyttet til trusler skjerpet.

Skjerpet trusselbilde

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener trusselen fra fremmede land har økt. Bedrifter og organisasjoner som sitter på teknologi som kan ha militær nytteverdi, er ekstra utsatt.

USN har flere institutter som både forsker på og utvikler høyteknologi. Det gjør at ledelsen er ekstra nøye med hvem de ansetter og hvilke studenter som slipper inn på studiene.

– Dersom en ansatt skal jobbe med samarbeidsprosjekter innen nanoteknologi eller annen virksomhet som har samarbeid med industrien og våpenindustrien må vi sette begrensninger om hvem som kan gå inn i slike stillinger, sier USNs personal- og organisasjonsdirektør, Elisabeth Borhaug.

Elisabeth Borhaug, personal- og organisasjonsdirektør USN. Universitetet i Sørøst-Norge

Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth Borhaug på Universitetet i Sørøst-Norge har økt bevisstheten på at USN kan være et mål for fremmede makter.

Foto: Vegard Lilleås

Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth Borhaug på Universitetet i Sørøst-Norge har økt bevisstheten på at USN kan være et mål for fremmede makter.

Foto: Vegard Lilleås

Har undersøkt flere saker

Balansegangen mellom å dele kunnskap og tenke sikkerhet har blitt vanskeligere, synes Borhaug.

– Vi har kanskje vært litt naive, men vi ser at dette er noe vi er nødt til å ta grep om, sier hun.

Hun forteller at universitetet har hatt hendelser som har blitt undersøkt nærmere, men ønsker ikke å gå i dybden på hva dette dreier seg om.

– Men det er klart at her må vi være årvåkne og påpasselige, sier Borhaug.

Hun synes det er bra at PST er tydelig på hva og hvordan trusselsituasjonen er.

Les også E-tjenesten: Mener Russland er i ferd med å tvinge til seg overtak i Ukraina

Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen i bakgrunnen.

Teknologi kan være interessant

Truslene som er beskrevet i den nasjonale trusselvurderingen, foregår også lokalt.

Det forteller Arnfinn Ellefsen, leder for PST i Sør-Øst politidistrikt.

Arnfinn Ellefsen, leder PST sør-øst.

Leder for PST i Sør-Øst politidistrikt, Arnfinn Ellefsen, sier det er flere lokale virksomheter som har teknologi og kompetanse som er interessant for enkelte fremmede stater.

Foto: Vegard Lilleås

Leder for PST i Sør-Øst politidistrikt, Arnfinn Ellefsen, sier det er flere lokale virksomheter som har teknologi og kompetanse som er interessant for enkelte fremmede stater.

Foto: Vegard Lilleås

Han forteller at lokale bedrifter som driver med avansert teknologi må passe ekstra på.

Det samme gjelder Universitetet i Sørøst-Norge, som både har forskning og teknologi som er interessant for andre lands etterretningstjenester.

Hva må disse bedriftene eller organisasjonene være oppmerksomme på?

Det vi tenker spesielt på, er fordekte anskaffelsesforsøk, sier Ellefsen.

Les også PST-rapport: Russere i Norge særlig utsatt

Lana Stock - direktør ved Thon Hotel Alta. Er fra Russland, men har bodd i Alta siden 2008.

Avdekket utenlandsk etterretning

Han trekker fram et eksempel fra 2020 da en utenlandsk person kjøpte undervannsteknologi fra en norsk virksomhet.

Personen ønsket å kjøpe stadig mer sensitive varer fra samme selskap. De siste varene han ønsket å kjøpe, kunne blant annet blitt brukt til å oppdage kabler under vann.

Etter at krigen i Ukraina startet, tok virksomheten kontakt med PST. Først da ble kjøperen identifisert som en russisk etterretningsoffiser.

Norske virksomheter må være bevisste på denne typen eskalerende anskaffelsesvirksomhet fra aktører fra land vi knytter bekymring til, sier Ellefsen.

Alle kan bli bedre

Han forteller at det hender at bedrifter tar kontakt for rådgivning og beslutningsstøtte, men ser også tilfeller der virksomhetene ikke har oppdaget at de er et attraktivt mål.

Da oppsøker vi selv bedriftene og forsøker å drive rådgivning, sier Ellefsen.

Han opplever at trusselen tas på alvor, men sier at det som er bra alltid kan bli bedre.

Sikkerhet er et lederansvar. Det er helt avgjørende at sikkerhet settes på agendaen sånn at alle forholder seg til det, sier PST-lederen.