Hopp til innhold

Hjelper ikke å skrote nye motorveiprosjekter – Nye Veier beholder pengene

SV vil skrote flere nye motorveiprosjekter som de mener er miljøfiendtlige. Men kuttet vil ikke gi innsparinger: Nye Veier beholder pengene og kan prioritere andre prosjekter.

Firefeltsvei med 110-fartsgrense

VIL SKROTE: SV vil skrinlegge flere nye motorveiprosjekter for å spare miljø, men innsparingene uteblir fordi Nye Veier har en rammeavtale om veiprosjekter. Her fra Kopstad-Gulli på E18 i Vestfold som er en ny strekning med 110 km/t. Foto: Vegard Grøtt / NTB

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Regjeringspartiene Ap og Sp møtte SV til nye forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget tirsdag.

Kutt i motorveiprosjekter er en av de viktigste sakene til SV i forhandlingene.

Vil skrote veiprosjekter

SV ønsker å skrote eller nedskalere disse nye prosjektene for å spare miljøet:

 • E18/E39 Ytre ringvei Kristiansand
 • E6 Nedgård-Ulsberg-Berkåk-Vindåsliene
 • Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik) – Mjøsbrua
 • E39 Mandal-Lyngdal øst
 • E39 Lyngdal vest-Ålgård
 • E18 Tvedestrand-Bamble
 • Rv. 25 Hamar-Løten
 • E18 Grimstad-Arendal
 • E6 Moelv-Øyer
 • E6 Korporalsbrua-Gyllan-Kvål
 • E6 Åsen-Steinkjer

Partiet har spurt regjeringen hvor store innsparingene vil være dersom disse motorveiprosjektene skrinlegges.

Svaret fra regjeringen er at det ikke blir noen innsparinger.

Nye Veier har fått pengene gjennom en rammeavtale og prioriterer selv hvilke prosjekter som bygges.

SV er overrasket.

transportpolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås, som sitter i Stortingets transportkomité.

OVERRASKET: – Vi godtar ikke det premisset som regjeringen legger her ved at det ikke er penger å spare. Det er det selvfølgelig, sier Mona Fagerås, transportpolitisk talsperson i SV.

– Vi mener at hvis et veiprosjekt blir skrinlagt av Stortinget, skal det være penger å spare. Det var et merkelig svar at det ikke er penger å spare, sier transportpolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås.

Hun sitter også i Stortingets transportkomité.

Nå etterlyser partiet bedre politisk kontroll.

– Nå fikk vi et bevis på at det kan faktisk ikke Stortinget gjøre, og det synes vi er oppsiktsvekkende, sier Fagerås.

Vil endre Nye Veier

Stortinget har vedtatt rammeavtalen som Samferdselsdepartementet har med Nye Veier.

SV vil endre avtalen med selskapet.

– Vi mener det at Nye Veier er så utenfor demokratisk kontroll at selv ikke Stortinget kan bestemme at prosjekter skal nedskaleres. Da er vi nødt til å se på måten selskapet er organisert på. Det må selvsagt være sånn at hvis et prosjekt blir skrinlagt, sparer vi de pengene, sier Fagerås.

SV krever i forhandlingene med regjeringspartiene at det må være nok trafikkgrunnlag for å bygge nye firefelts motorveier.

Vi vil vri de store summene fra fire felts motor til mer bruk av kollektiv og bane.

– Regjeringen har ikke konkludert

Systemet ble lagt av forrige regjering og betyr at Nye Veier får en rammestøtte til investeringer som de bruker ut ifra sine vurderinger, påpeker Erling Sande (Sp), som leder transportkomiteen på Stortinget.

Vi har sagt i Hurdalsplattformen at vi skal ha sterkere politisk styring med veibygginga, og så har ikke regjeringen foreløpig konkludert på hvilke endringer som skal gjøres, sier han.

Erling Sande (Sp) på E39 ved Gullkista i Gloppen.

IKKE KUTTE: Sp vil ikke kutte motorveiprosjekter, men vurdere om noen kan nedskaleres, sier leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Erling Sande (Sp).

Foto: Bård Siem / NRK

Sp er ikke enig med SV om å stoppe veiprosjekt, men vil heller se på utformingen av veiprosjektene.

Det vil si at ikke alle prosjektene behøver full bredde med fire felt og 110 km/t.

– Vi trenger veier i dette landet, så vi går ikke til valg på å skrote veiprosjekt. Men det kan ligge muligheter i å se på veinormalene. Må en bygge 110 km/t alle plasser, eller kan man enkelte plasser der trafikken er lavest bygge med mindre fart og dermed spare penger, matjord og natur, sier han.

Ap ønsker mer politisk kontroll

Ap vil også ha en større politisk kontroll med veiprosjektene.

– Vi ønsker en politisk styring på prosjekter, men nå er situasjonen slik den har vært, nemlig at det er innenfor Nye Veiers beslutningsmyndighet, sier stortingsrepresentant Jone Blikra (Ap), som også sitter i transportkomitéen.

Jone Blikra

– Det er ikke noe grunn til å tvile på de faglige begrunnelsene til Nye men Ap ønsker i større grad å påvirke det politisk. Men der er vi ikke ennå, sier stortingsrepresentant for Ap, Jone Blikra i transportkomiteen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Han vil ikke kommentere forhandlingene som pågår nå knyttet til revidert nasjonalbudsjett.

– Vi vet ikke resultatene av det, sier han.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark