Hopp til innhold

Politiet straffes ikke for skuddene som drepte ektemannen: – Fryktelig

Kseniia Dalen er overbevist om at ektemannens død kunne vært unngått.

Kseniia Dalen

MISTET MANNEN: Kseniia Dalen vil anke avgjørelsen fra Spesialenheten for politisaker.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Spesialenheten for politisaker henlegger saken mot de to polititjenestepersonene som ble etterforsket etter å ha skutt og drept Tor Henning Dalen.

39-åringen døde etter at en polititjenesteperson avfyrte skudd mot ham på Bolkesjø tirsdag 22. september 2020.

Spesialenheten for politisaker satte straks i gang etterforskning av saken.

De har etterforsket saken i sju måneder. Konklusjonen er at politiet ikke blir straffet.

Tor Henning Dalen ble skutt og drept av politiet på Bolkesjø 22. september 2020.

SKUTT OG DREPT: Tor Henning Dalen ble skutt og drept i sitt eget hjem på Bolkesjø utenfor Notodden.

Foto: Privat

– Fryktelig

Kseniia Dalen var forberedt på henleggelse. Men hun synes det er fryktelig at ingen blir straffet for ektemannens død.

– Du venter deg beskyttelse fra politiet. I stedet jobber de mot deg. Hvis du ikke engang kan få hjelp fra politiet, hvem kan beskytte deg da?

Dalen mener at politiet kunne hindret at hendelsen fikk et dødelig utfall.

– Det som skjedde var et rop om hjelp. Han burde fått psykologhjelp.

– Mangelfulle vurderinger

Bistandsadvokat Tollef Skobba reagerer på at Spesialenheten ikke har gått i dybden på hva som skjedde før politiet rykket inn i boligen til Tor Henning Dalen.

Bistandsadvokat Tollef Skobba sammen med enke etter Tor Henning Dalen, Kseniia Dalen.

BEKYMRET: Bistandsadvokat Tollef Skobba sier at Spesialenheten med dette signaliserer at det politiet har gjort er greit.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det er mangelfulle vurderinger gjort forut for at man rykker inn til boligen og konfronterer Tor Henning. Det er snakk om minutter fra han blir observert i live til det blir en avgjørelse om å ta seg inn i boligen.

Skobba mener dette viser at politiet ikke var godt nok forberedt på det de møtte, og kritiserer politiets vurderinger i forkant av skuddene.

– Det jeg er redd for er at det er dette som blir politiets handlemåte framover i møte med personer som sliter psykisk.

De etterlatte etter Tor Henning Dalen klager på avgjørelsen. Klagen går til Spesialenheten, før den oversendes til Riksadvokaten.

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud, ønsker ikke å kommentere avgjørelsen, fordi det er varslet en klage.

Avfyrte fem skudd

Spesialenhetens innledende etterforsking viste at politiet rykket ut til stedet på bakgrunn av melding fra AMK.

Meldingen ble oppfattet som en trusselsituasjon knyttet til en mann som fremsto påvirket.

På bakgrunn av informasjonen politiet hadde tilgjengelig, vurderte de det som tidskritisk å få kontroll. Det var også disse opplysningene som gjorde at politiet ga ordre om bevæpning på oppdraget.

Spesialenheten har lagt til grunn at 39-åringen kom mot politiet med hevede hender. Han hadde en kjøttøks i den ene hånden og kniv i den andre. Politiet brukte pepperspray uten resultat.

En av tjenestepersonene avfyrte deretter fem skudd på kort avstand.

Tor Henning Dalen døde av skadene fra skuddene kort tid etter.

– Nødvendig og forsvarlig

Spesialenheten har plikt til å etterforske dersom noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutøvelse.

Terje Nybøe

NØDVERGE: Sjef for Spesialenheten for politisaker, Terje Nybøe, sier at skuddene var forsvarlig og nødvendig.

Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Vi mener at tjenestemennene kom opp i en nødvergesituasjon, der skuddløsningen var nødvendig. Det ble en forsvarlig tjenestehandling, som ikke er straffbar, sier sjef for Spesialenheten, Terje Nybøe til NRK.

Nybøe understreker at det var et krevende oppdrag.

– I dette tilfellet aksjonerte politiet raskt ut i fra et ønske om å berge liv.

Sju personer skutt og drept av politiet på 20 år.

Seks av sakene er henlagt etter etterforskning. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av offentlige etterforskningsrapporter fra sakene.

Spesialenheten for politisaker henlegger nå den sjuende saken.