Hopp til innhold

Frigir navn etter Bolkesjø-skyting

Spesialenheten bekrefter torsdag at det var én politimann som avfyrte skudd mot 39 år gamle Tor Henning Dalen, som døde på Bolkesjø.

Mann drept av politiet på Bolkesjø

En 39 år gammel mann ble skutt og drept av politiet på Bolkesjø tirsdag denne uken.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Etter samtale med de pårørende, frigir politiet navnet på den avdøde. Det var 39 år gamle Tor Henning Dalen som døde på Bolkesjø tirsdag 22. september.

– Når alle pårørende er varslet er det viktig og riktig at navnet kommer ut, sier politistasjonssjef Helge Folserås på Notodden til NRK.

Avdøde sendes til obduksjon torsdag.

– Et av formålene med obduksjonsrapporten, er å kartlegge dødsårsaken. Vi vet at det er avfyrt flere skudd, og da er det av betydning å vite hvor skuddene har rammet,.

Det sier etterforskningsleder Marit Storeng i Spesialenheten for politisaker til NRK, som etterforsker saken.

Tor Henning Dalen

Det var Tor Henning Dalen som ble skutt og drept av politiet tirsdag ettermiddag. Bilde publiseres etter tillatelse fra avdødes kone.

Foto: Privat

«Tidskritisk å få kontroll»

Storeng opplyser i dag at det var én polititjenestemann som avfyrte skuddene som tok livet av mannen.

De skriver i en pressemelding torsdag ettermiddag at politiet rykket ut etter melding fra AMK om en trusselsituasjon knyttet til en mann som fremsto påvirket.

På bakgrunn av den opprinnelige meldingen til politiets operasjonssentral og ytterligere informasjon som ble gitt til politiet av vitner og helsepersonell på stedet, vurderte politiet det som tidskritisk å få kontroll på mannen.

På grunn av opplysningene i meldingen gav politiet ordre om bevæpning.

– Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer rundt den hendelsen der det ble løsnet skudd. Det er for tidlig. Nå må vi først sammenholde informasjonen vi har fått i avhør med resultatene fra de tekniske undersøkelsene, sier Storeng.

Politistasjonssjef Folserås på Notodden sier at politiet kjente Dalen fra tidligere. Noen ytterligere kommentar til det har han ikke.

Politiet kjente til avdøde

Om politiet, som var på Bolkesjø, har god nok opplæring i å møte mennesker med forskjellige behov er en del av det etterforskningen til Spesialenheten skal forsøke å finne ut av.

– Vi vil prøve å få kartlagt hva som lå til grunn for de vurderingene som ble tatt underveis og hva som skjedde under selve hendelsen da det ble avfyrt skudd, sier Storeng.

Hun legger til at erfaring og kompetanse vil kunne være en del av det som trekkes inn i avhørene av de involverte tjenestepersonene.

Storeng sier at saken er høyt prioritert hos dem, og at de fremdeles har etterforskere på Notodden, og gjennomfører vitneavhør utover dagen torsdag.

– Maktbruk må ettergås

To tjenestemenn har fått status som mistenkte i saken, men det foreligger ikke informasjon som gir grunnlag for å ta dem ut av tjeneste.

– Vi ønsker å støtte Spesialenheten i deres etterforsking, og følger de reglene som gjelder i slike saker. Det er viktig at politiets maktbruk undergis en grundig ettergåelse, sier politistasjonssjef Helge Folserås ved Notodden politistasjon.

Folserås sier videre at det er sjelden politiet bruker våpen i tjenesten, og det er veldig sjelden at det får en dødelig utgang.

– Vi etterforsker også trusselhendelsen i forkant av hendelsen. Samtidig er det viktig å ivareta de pårørende og følge opp egne mannskaper etter de rutinene vi har, sier Folserås.

Beslag på stedet

Etterforskningsleder Storeng hos Spesialenheten sier til NRK at Tor Henning Dalen ikke avfyrte skudd mot politiet.

Kripos har bistått med kriminaltekniske undersøkelser på stedet, og det er gjort beslag, opplyser Storeng.

Hun ønsker ikke å kommentere beslagene nærmere.

Storeng ønsker heller ikke å kommentere om noen av de involverte polititjenestemennene har vært under etterforskning av Spesialenheten tidligere.

Det er heller ikke opp til Spesialenheten å kommentere om noen av dem har brukt våpen på tidligere oppdrag.

Sør-Øst politidistrikt har ikke anledning til å gå ytterligere i detalj rundt selve hendelsesforløpet, i og med at Spesialenheten har det formelle ansvaret for etterforskningen.