Ingen politibetjenter er tatt ut av tjeneste

Spesialenheten etterforsker nå om politiet skjøt for å skade, etter at en mann ble skutt og drept av politiet tirsdag ettermiddag.

Mann skutt og drept på Bolkesjø

NOTODDEN: Hendelsen skal ha skjedd ved det nedlagte turisthotellet i Bolkesjø.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NRK meldte først at TA skrev at det var gjort våpenbeslag i avdødes leilighet. Spesialenheten sier nå til NRK at dette dreier seg om politiets tjenestevåpen.

Det var fire politimenn som rykket ut tirsdag ettermiddag etter melding om at en mann fremsto som påvirket, og hadde opptrådt truende mot andre personer på stedet.

– Om alle var til stede da det ble skutt, vet jeg ikke. Så detaljerte opplysninger har jeg ikke, sier politimesteren i Sør-Øst politidistrikt, Ole Bredrup Sæverud.

Akkurat hva som skjedde på stedet, er det Spesialenheten for politisaker som skal avdekke.

Gjennomført avhør

Spesialenheten jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet. To personer har status som mistenkt i saken.

– Vi har etterforskere på stedet som gjennomfører avhør. Det ble gjennomført to mistenktavhør i går kveld og i natt, og det er litt for tidlig å gå inn på hva som er sagt konkret i avhør, sier Helle Gulseth, fungerende leder for Etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten, til NRK.

Hva møtte politiet da de kom til stedet?

– Det er det for tidlig å si noe om. Det er det etterforskningen skal være med å kartlegge.

Hun kan ikke si noe om hvor vidt mannen var bevæpnet eller ikke. Det skal kartlegges gjennom avhør og undersøkelser på stedet.

Ble det skutt for å drepe, eller var det skadeskudd som ble fatale?

– Det er også en del av det vi forsøker å finne ut av gjennom avhør og undersøkelser.

Hvor mange som løsnet skudd, antall skudd og bakgrunnen for at de ble løsnet ønsker ikke Gulseth å kommentere.

Hun vil heller ikke kommentere om noen av tjenestemennene har vært under etterforskning av Spesialenheten tidligere.

Politiets bruk av skytevåpen som maktmiddel

Antall oppdrag med bevæpningstillatelser skytevåpen

År:

2009

2014

2019

Antall:

1978

4466

9936

Oppdrag per år der politiet truet med å bruke skytevåpen

År:

2009

2014

2019

Antall:

58

49

85

Oppdrag per år der politiet brukte skytevåpen

År:

2009

2014

2019

Antall:

3

2

13

Antall personer som døde per år av politiets bruk av skytevåpen

År:

2009

2014

2019

Antall:

0

0

1

Antall personer som ble skadet per år av politiets bruk av skytevåpen

År:

2009

2014

2019

Antall:

2

0

5

Ikke tatt ut av tjeneste

Sæverud forteller at når politimenn er involvert i slike hendelser, så skal mannskapene hentes ut av situasjonen så raskt den tillater det.

– Så skal de skilles, sånn at de kan avhøres av Spesialenheten.

Ole Bredrup Sæverud

IVARETA MANNSKAPER: Politimester i Sør-Øst Ole Bredrup Sæverud forteller at de har gode rutiner for å ivareta mannskaper etter slike hendelser. (arkivbilde)

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Ifølge politimesteren ble det gjennomført avhør i går, som eventuelt følges opp i dag.

Etter avhør har politiet rutiner for hvordan de skal ivaretas, gjennom samtale med nærmeste leder. Det er ifølge Sæverud situasjonen som avgjør hvor mye videre oppfølging det blir.

Er noen av de fire politimennene tatt ut av tjeneste?

– Det er ikke noe grunnlag så langt for å ta noen ut av tjeneste.

Sjeldent skudd avfyres

To av de fire politimennene som ble sendt ut på oppdraget, var det de kaller IP3-mannskaper, som betyr at de er bedre trent til å bruke våpen enn den jevne politimann, ifølge Sæverud.

Vet du om det ble løsnet skudd fra kun ett våpen?

– Det kan jeg ikke svare på. Det må være en del av etterforskningen til Spesialenheten.

Var mannen bevæpnet?

– Jeg kan ikke si noe om mannen var bevæpnet.

Sæverud legger til at det er sjeldent politiet avfyrer skudd. Det er enda sjeldnere de skader noen. Og det er veldig sjeldent noen dør som følge av det. Nøyaktige tall sitter ikke politimesteren på.

Hovedprioriteten til politiet lokalt nå, er å etterforske trusselhendelsen som var i forkant, legge til rette for Spesialenhetens etterforskning og ivareta egne mannskap.