Hopp til innhold

Kan bli forbud mot dotømming fra båt: – Redd mange vil dumpe uansett

Allerede til sommeren kan det bli totalforbud mot tømming fra småbåter i Oslofjorden. Men mange båteiere skjønner ikke hvordan dette skal gjennomføres.

Båteier Kjetil Stordalen i Porsgrunn

ET LITE PROBLEM: Mangeårig båteier Kjetil Stordalen vil følge et eventuelt forbud, men mener utslippet fra småbåter ikke utgjør noe stort problem.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Det er ikke nok tømmestasjoner. Kapasiteten er ikke i nærheten.

Båteier Kjetil Stordalen i Porsgrunn er oppgitt over at et forbud kan komme før et utbygd tømmesystem er på plass.

Han anslår at en stasjon kan ta unna bare tre båter i timen.

Med tusen båter som skal tømme septiktanken, ser han for seg lange køer.

– Jeg frykter mange vil kjøre ut og tømme fortsatt. De tenker kanskje at den lille skvetten her, gjør ikke noe.

Les også Slik skal de pumpe liv i Oslofjorden igjen

Rune Rørstad fra Troll Systems.

– Støtter et forbud

Litt lenger ut i fjorden pusser Tor Helge Næss på båten sin «Sirocco». Septiken fra den tømmer han allerede på tømmestasjonene.

Han støtter et forbud.

– Det er ekkelt når folk tømmer septik i sjøen, særlig i indre Oslofjord. En kan se en brun-hvit stripe etter båten.

Tor Helge Næss, båteier på Salen ved Langesund

Tor Helge Næss støtter et forbud mot tømming av båtseptik, og bruker sjøl tømmestasjonene.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Han tror likevel ikke det vil bli lett å kontrollere om folk overholder et eventuelt forbud.

Skal hindre groing og forslamming

Slik reglene er nå, er det lov slippe kloakk fra småbåter rett ut i sjøen så lenge båten er mer enn 300 meter fra land.

Men allerede 1. juli i år kan det bli forbudt i Oslofjorden.

Målet er å redusere utslippet av blant annet fosfor og nitrogen.

For mye av disse næringsstoffene kan gjøre at friluftsområder gror igjen. Det kan også føre til algeoppblomstring som kan gi dårligere sikt i vannet.

Dag Inge Aarhus, Sjøfartsdirektoratet

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet sier de fleste nok forstår at forurensning i Oslofjorden gjør det krevende for det biologiske mangfoldet.

Foto: Gisle Jørgensen

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, sier mange er opptatt av hvordan dette skal foregå i praksis.

– En del av innspillene går på manglende infrastruktur og tømmestasjoner for eventuelt å håndtere kloakken fra fritidsbåter. Så er det også noen innspill på at det er en kort frist før et eventuelt forbud.

Innen slutten av april skal Sjøfartsdirektoratet sende svarene fra høringen til Klima- og miljødepartementet som skal avgjøre saken.

I Sverige har det vært forbud mot dotømming i ni år allerede.

– Kan koste 10.000 kroner å bygge om

Tony Eriksen har reparert båter i 30 år. Han tror mange båter fra før 1990 må bygges om hvis det blir et forbud.

– Det kan fort koste 10.000 kroner å bygge om en gammel båt for å få tømt septiken.

Tony Eriksen, båtreparatør i Porsgrunn

Båtreparatør Tony Eriksen mener det fort kan koste 10.000 kroner å bygge om gamle båter til å kunne tømme septiken.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Eriksen sier båttrafikken i sommermånedene er stor, og at vær, vind og strømforhold fort kan gjøre dumping av båtkloakk til et problem.

– Det er ikke noe moro når ungene skal bade og det flyter båtkloakk i vannet.

Han er redd mange likevel vil dumpe uansett forbud.

Les også Forsvaret trumfer miljø: Tillater femdobling av utslipp

Et skip fra Color Line seiler forbi Hurum i Oslofjorden

– Symbolpolitikk

Redaktør for Båtmagasinet, Ole Henrik Nissen-Lie, er for alt som kan bedre miljøet i Oslofjorden, og er ikke imot et forbud.

Ole Henrik Nissen-Lie, redaktør for Båtmagasinet

Ole Henrik Nissen-Lie i Båtmagasinet mener tømmestasjoner for båtseptik bør bli del av den offentlige infrastrukturen dersom det blir et påbud.

Foto: privat

Han mener likevel det er langt viktigere å hindre avrenning fra landbruket og rense kloakk fra husholdningene.

– Jeg er redd dette kan bli mer en symbolpolitikk om hele problemstillingen skal knyttes til båtene som er ute om sommeren.

Mye nedbør sist høst gjorde at Oslo kommune slapp ut urensa kloakk i bekker, elver og fjorden for å unngå at dette havna i kjellere og parkeringshus.

– Da gikk det bare et par dager før myndighetene sa at det var greit å bade igjen. Det er mye større mengder enn det båter slipper ut i Oslofjorden i løpet av en sesong.

44 tømmestasjoner i Oslofjorden

Høsten 2022 var det ifølge en oversikt fra Miljødirektoratet 42 tømmeanlegg for båtseptik rundt Oslofjorden, og at dette trolig økte til 44 sommeren etter.

Kart over tømmstasjoner langs Oslofjorden

Oversikt over dagens tømmestasjoner i Ytre og Indre Oslofjord

Foto: Skjermdump/Miljødirektoratet/Sjøfartdirektoratet

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Roald Lund Fleiner, sier de ikke har status for mottaksanleggene i dette området i dag, men har grunn til å tro at de fortsatt er tilgjengelige.

– Vi antar at et forbud vil kunne bidra til ytterligere etablering av mottaksanlegg i området.

Les også Vil forby alt fiske i Oslofjorden: – Brenner på dass

Torsk i Oslofjorden, ved Verdens ende

– Fjorden har ikke godt av store mengder båtseptik

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, mener det er lettere å få til fiskestopp i Indre Oslofjord raskt enn at småbåter må bygges om for å få tømt septik.

Men som del av en helhet, er dette også viktig, mener han.

– Fjorden har ikke godt av at det slippes ut store mengder båtseptik hver sommer.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet mener det er bra å hindre all unødvendig forurensning i Oslofjorden

Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Han sier det vil ha mye større effekt å hindre kommunale kloakkutslipp, avrenning fra overgjødsling i landbruket og stoppe alt fiske.

Men Gulowsen er likevel ikke enig i at mengdene er så små som båtfolket vil ha det til.

– Flere 100.000 småbåter i Oslofjorden blir mye til sammen. Det kan føles bagatellmessig for hver enkelt båt, men det er bra å hindre all unødvendig forurensning.

tømmeanlegg for båtseptik i Brevik

Det kan bli kø rundt tømmeanleggene som dette i Brevik dersom det blir forbud mot tømming i Oslofjorden i sommer.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK