Hopp til innhold

Vil forby alt fiske i Oslofjorden: – Brenner på dass

Mange av Norges fremste eksperter på Oslofjorden har undertegnet et opprop for å redde blant annet fjordtorsken. Noen begynner å gråte over triste funn.

Torsk i Oslofjorden, ved Verdens ende

FÅ IGJEN: Mange synes det går for sakte å redde Oslofjorden og fjordtorsken.

Foto: Havforskningsinstituttet

– For å redde torsken fra fullstendig kollaps må man ha store og effektive tiltak. Vi må ha totalforbud mot alt fiske enn så lenge, sier Sissel Jentoft, forsker ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo.

Hun er en av de ti forskerne som har undertegnet oppropet, som er publisert i Khrono.

Tre personer står i et rom med steinvegg bak

BEKYMRET: Thrond Haugen (NMBU), Sissel Jentoft (UIO) og Even Moland (Havforskningsinstituttet) vil ha fortgang i arbeidet med å redde Oslofjorden og fisken der.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

De skriver blant annet at det bør bli

  • forbud mot bunntråling i soner i Oslofjorden og Indre Skagerrak
  • totalt fiskeforbud i de samme stedene og i korridorer for gytevandring
  • flere verneområder på sjøbunnen, for å beskytte blant annet tang- og tareskog og ålegress
  • totalfreding av torsken i alle typer fiskerivirksomhet, fra svenskegrensen til Agder
  • generelt forbud mot ikke-nedbrytbare fiskeredskaper

Jentoft går enda lenger.

Hun vil ha forbud mot alt fiske i fjorden helt til man får mer kunnskap.

– Vi trenger all fisk som kan overleve og reprodusere år etter år.

I dag er det forbud mot å fiske torsk med stang i Oslofjorden, men det er fortsatt mulig for yrkesfiskere å ta opp torsk. I gyteperioden fra januar til april er det forbud mot alt fiske, med noen unntak.

Les også Forsvaret trumfer miljø: Tillater femdobling av utslipp

Et skip fra Color Line seiler forbi Hurum i Oslofjorden

– Tar Oslofjorden på alvor

Fiskeri- og havministere Cecilie Myrseth skriver til NRK at de tar miljøtilstanden som Oslofjorden er i på største alvor.

– Fiskeriene skal selvsagt være med å bidra til å bedre tilstanden i fjorden. Her er både yrkesfiskerne og fritidsfiskerne svært engasjerte. Alle deler et ønsket om et velfungerende økosystem i Oslofjorden.

Myrseth legger også til at utfordringene til fjorden ikke kun er innen fiskeri. At andre faktorer som avrenning fra landbruk og utslipp fra kommunale avløp også fører til miljøutfordringer.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) har delt ut midler til likestillingsarbeid i fiskerinæringen.

Fiskeri- og havministere Cecilie Myrseth sier at regjeringen tar Oslofjorden på største alvor. Men understreker at inngripende tiltak må være faglig begrunnet.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Hun understreker at tiltak som er inngripende overfor brukere av fjorden må være faglig godt begrunnet.

– Det er viktig at vi har god kunnskap om effekter og konsekvenser av eventuelle ytterligere tiltak på fiskerisiden, av hensyn til både yrkesfiskere og fritidsfiskere.

I tårer over funn

Mandag arrangerte Oslofjordens friluftsråd, Norges Jeger- og Fiskeriforbund og Naturvernforbundet en konferanse om situasjonen i Oslofjorden.

Forskerne er utålmodige og vil at noe skal skje.

Thrond Haugen, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, har også undertegnet oppropet.

Mann i båt med tåke i bakgrunnen

Forsker Thrond Haugen er fortvilet over hvor dårlig det står til med fisken i Oslofjorden.

Foto: Birger Sætre / NBMU

Han sier at de ved NMBU overvåker torskebestanden i Indre Oslofjord, og tar prøver av bestanden to ganger i året.

Sist høst var det ekstremt dårlig med torsk, forteller han.

Du setter ut 20 ruser som du undersøker annenhver dag i en uke, og på den tida så får du fire torsk. Som er bitte små, tynne og skrantne. Det er altså så deprimerende!

Du blir rett og slett lei deg. Det er sånn at tårene drypper, sier han.

Professoren forteller at han har hatt et nært forhold til fjorden hele livet og har hatt fantastiske fiskeopplevelser der.

Og så ser du nå at dette her er lenge til noen sannsynligvis får sånne oppleve igjen i fjorden. Det gjør vondt i sjela å være klar over det, sier han.

Trådalgen "lurv" legger seg oppå friske sjøplanter ved Nakkholmen i Oslofjorden.

EN AV ÅRSAKENE: Trådalgen lurv er én av årsakene til torskedøden. Den stortrives når det slippes ut nitrogen i fjorden, og kveler tang- og tareskoger på sjøbunnen, som torsken lever i.

Foto: NIVA

– Noen må lede an

Haugen mener politikerne er for lite handlekraftige.

– Vi trenger at noen tar ledelse, at dette virkelig blir satt i verk. All fisk i fjorden er viktig. Men det som kanskje brenner mest på dass, det er fjordtorsken.

– Og den må beskyttes mye tydeligere og hardere enn det gjøres per i dag, sier Haugen.

Even Moland hos Havforskningsinstituttet sier dette om hvorfor de har skrevet oppropet:

Det er for å minne om alle de kunnskapsbaserte rådene som er blitt gitt og at det er en viss utålmodighet hos oss i fagmiljøet.

Vi har ingen makt til å sette i verk tiltakene, men vi vil minne om at de er nødvendige og viktige, sier Moland.

Les også Oslofjorden er halvdød – men denne båten haler opp tonnevis med fisk

Not med fisk henger langs siden på blå fiskebåt