Norske psykiatere står opp mot Trump

PORSGRUNN (NRK): Norske psykiatere vil boikotte konferanse i USA. Årsaken er Donald Trumps innreiseforbud.

Anne Kristine Bergem

SYMPATIBOIKOTT: Leder Anne Kristine Bergem i Norsk psykiatrisk forening vil at Donald Trump og hans folk skal forstå at innreiseforbudet ikke går upåaktet hen.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Vi ber nå våre medlemmer om å la være å dra til USA, rett og slett i sympati med alle de av våre kolleger i verden som nå ikke får anledning til å delta, sier leder Anne Kristine Bergem i Norsk psykiatrisk forening (NPF).

NPF har i dag 2198 medlemmer.

Solidaritet og motstand

Det er psykiatere med bakgrunn fra flere land som med USAs innreiseforbud nektes å delta i forskning, undervisning og utveksling på konferanser i Amerika.

I en oppfordring til sine medlemmer, vil NPF vise solidaritet og markere motstand mot den segregering som innreiseforbudet til USA medfører – det være seg diskriminering basert på kjønn, religion eller etnisitet.

Laster Twitter-innhold

Vil at Trump skal forstå

– Som en relativt liten forening vet vi ikke om vi kan oppnå så mye nå, men vi håper å kunne gjøre noe som merkes.

– Vi ønsker at Trump og hans folk skal forstå at dette ikke går upåaktet hen, og at vi reagerer på den måten å behandle mennesker på, sier Bergem.

I første omgang oppfordres NPF-medlemmene om å ikke registrere seg på American Psychiatric Associations konferanse i San Diego i mai.

Tilbakeskritt

Norske psykiatere bes svare slik på invitasjonen om å delta:

Distinguished colleagues,

I am sorry to inform you that due to the current US travel ban on refugees and citizens from black-listed Muslim nation, several colleagues, including myself, have decided not to sign up APA. The US travel ban implements inequality and deprives refugees and our cherished and academic fellows and colleagues from the black-listed Muslim nations of the same rights that we have.

Npf

– Konsekvensen av Trumps innreiseforbud, er at mennesker blir forskjellsbehandlet. Vi ønsker å arbeide for at retten til utdanning og kunnskapen om psykisk helse og behandling skal være tilgjengelig for alle i hele verden. Nå er det dessverre ikke slik at alt er tilgjengelig for alle hele tiden, men dette er et tilbakeskritt som vi ikke kan se på uten å reagere, sier Bergem.

Støtter NPF

Norsk psykiatrisk forening er en avdeling av Den norske legeforening, med totalt 33.588 medlemmer i dag.

Også der jobbes det etter det NRK erfarer med om hvordan USAs innreiseforbud skal fordømmes.

Det som er klart, er at Legeforeningen støtter intensjonen i Trump-boikotten til Norsk psykiatrisk forening.

– Prinsipielt feil

Men ikke alle støtter en akademisk boikott av USA. Forskningsprofessor og assisterende direktør ved Institutt for fredsforskning, Torkel Brekke, tror en boikott virker mot sin hensikt.

Torkel Brekke

Torkel Brekke ved Institutt for fredsforskning mener boikott er galt.

Foto: UIO

– Forskning utgjør et globalt fellesskap, og forskerfellesskapet må stå sammen. Da nytter det ikke å boikotte hverandre på denne måten.

Han tror dessuten at en ikke får gitt noe signal som noen i Trumps administrasjon vil legge merke til.

– Kanskje de tvert imot vil synes det er ganske greit at det akademiske fellesskapet begynner å slå sprekker i denne situasjonen, sier Brekke.