Hopp til innhold

Nesten 100 bekymringsmeldinger om barn som ruser seg – barnevernet frykter trenden

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet om unge som tar piller eller andre rusmidler øker. Ungdomspolitikere i Færder mener unge trenger mer informasjon.

Kristine Slettom og Erlend Monstad Lund

Ungdomspolitikerne Kristine Slettom (Ap) og Erlend Monstad Lund (H) i Færder er bekymret over økte meldinger til barnevernet om rus.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Kristine Slettom (19) fra Arbeiderpartiet og Erlend Monstad Lund (21) fra Høyre er urolige over økningen av bekymringsmeldinger om unge som ruser seg.

Begge sitter i oppvekstutvalget i Færder. Lund mener ungdom trenger mer informasjon.

– Hvis du vet hva de ulike stoffene er, så vet du kanskje også hvorfor du ikke burde ta dem.

Erlend Monstad Lund og Kristine Slettom

Både Erlend Monstad Lund (H) og Kristine Slettom mener begge at ungdom må kunne mer om rus. – Jeg har en teori om at jo mer kunnskap, jo mindre rus er det, sier Slettom.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Starter med piller og hasj

I 2023 fikk barnevernet i Færder nesten 100 bekymringsmeldinger om at 31 barn i alderen 13–18 år brukte rusmidler.

Det var en stor økning fra 2022 da de fikk sju meldinger på fem barn.

– Som barnevernstjeneste blir vi veldig bekymret. Vi ser at økningen vi erfarte i 2023 fortsetter i 2024, sier barnevernsleder Lina Aatif.

Leder Lina Aatif i barnevernet i Færder

Barnevernet i Færder fikk inn bekymringsmeldinger på flere ungdommers bruk av rus i 2023 enn i 2022. – Vi ser en økning vi er nødt til å ta på alvor, sier barnevernsleder Lina Aatif i Færder kommune.

Foto: Ken Markus Christensen / NRK

Barnevernet i kommunen fikk flest meldinger om skadelig rusbruk blant unge i 2023 og færrest i 2022, viser tall fra de siste fem årene.

– Mange starter med piller og hasj. Vi erfarer at noen bruker vape med rusmidler og noen benytter stoffer som er ukjente for oss.

Lettere å få tak i

Aatif mener det kan være flere årsaker til økningen i fjor.

Hun mener at det har blitt mer normalt i samfunnet å bruke rus, i blant annet musikkulturen.

– Vi ser at det har blitt en veldig økt tilgjengelighet. Vi har ungdom som selger ulovlige rusmidler.

Meldingene til barnevernet kom hovedsakelig fra politi og barnevernsvakta, men også fra foreldre, skole, ambulansetjenesten eller sykehuset.

Nesten samtlige av de 31 ungdommene barnevernet fikk bekymringsmelding om i fjor, fikk oppfølging etterpå. Hjelpen varierte fra samtaler til plass på institusjon.

Les også Frustrerte foreldre på rusmøte: – Barnevernet kjørte datteren vår til Oslo for å ruse seg

En kvinne står foran et bord. Hun syns kun fra livet og ned. Kvinnen har på seg svarte bukser og lakserosa blazer. Hun står vendt mot en konferansesal full av folk.

Politiet skriver flere bekymringsmeldinger

Politiet har ikke tall som viser en generell økning i bruk av rus blant ungdom i Færder, sier Mona Kvistnes, leder av forebyggende seksjon hos politiet i Vestfold.

Hun er spent på hva ungdom selv har opplyst om sitt bruk i Ungdata-undersøkelsen.

Resultatene er klare i slutten av mai.

Politiets bekymringsmeldinger til barnevernet har blitt satt mer i system det siste halve året.

Seksjonsleder Mona Kvistnes ved forebyggende enhet hos politiet i Sør-Øst

Leder Mona Kvistnes i forebyggende seksjon i politiet i Vestfold sier politiet hadde større fokus på å skrive bekymringsmeldinger i 2023.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Det kan være en grunn til at barnevernstjenesten får flere meldinger fra politiet, tror Kvistnes.

– Dersom vi kommer over ungdom som er påvirka eller har annen kriminell atferd, så skriver vi bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Det er de som sitter med tiltakene og følger opp ungdom og foreldrene.

Setter inn tiltak

Færder kommune er i ferd med å ansette tre personer som skal oppsøke ungdomsskoler og ha fokus på ungdom som bruker rusmidler.

– De må komme i kontakt med den ungdommen som faktisk trenger hjelp, sier rådgiver Hilde Forsmo i stab oppvekst i Færder.

Pengene til stillingene kommer fra Statsforvalteren.

Færderhuset, som åpnet i fjor, tilbyr også ungdommer og familier samtaler og annen hjelp.

I tillegg skal ansatte på skoler og andre som jobber med barn, få mer kunnskap om rus.

– Jeg tror at det hjelper at vi flytter hjelpen ut der barna er, sier Aatif i barnevernet.

Mener foreldre må snakke med barna om rus

Ungdomspolitiker Erlend Monstad Lund sier at unge får kjennskap til rusmidler blant annet i TV-serier hvor kokain og andre rusmidler blir idyllisert.

– Få foredragsholdere og la ungdom jobbe med oppgaver om rus, slik at man får gode kilder til informasjon.

Kristine Slettom er enig. Hun mener tiltak bør rettes mot ungdom og foreldre.

– Foreldre bør tørre å ta den kjipe samtalen, tørre å snakke med ungdommen sin, spørre, være nysgjerrig, og ikke nødvendigvis stå med pekefinger.

Les også Henrik (30) har lærevansker: – Første gang jeg har fått lære om rus

ro-prosjektet som lærer utviklingshemmede om rus.

Hei!

Har du noen tanker om det du nettopp har lest? Tips meg gjerne på e-post om andre saker du syns jeg bør lage. Ideer og innspill mottas med takk!


Erlend Monstad Lund er sønn av distriktsredaktør i NRK Vestfold og Telemark Kristin Monstad. Hun er ikke involvert i denne saken.