Klager inn kommuneoverleger

Både den nåværende og den tidligere kommuneoverlegen i Bø er klaget inn til fylkeslegen i Telemark for å ha latt tre fastleger i kommunen reservere seg mot å henvise kvinner til abort og sette inn spiral.

Bø legesenter
Foto: Petter Melosm

Ådne Naper

Ådne Naper i SV har sammen med lege Therese Utgård sendt inn en klage til Fylkeslegen i Telemark.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

I forrige uke sendte blogger Susanne Kaluza et varsel til fylkeslegen om de tre reservasjonslegene. I dag har SVs Ådne Naper og lege Therese Utgård sendt en skriftlig klage.

– Svært problematisk

De mener den nåværende og den tidligere kommuneoverlegen i Bø har ansvar for at praksisen ved legekontoret følger loven, og har derfor klaget begge disse inn for fylkeslegen.

– Jeg er veldig oppgitt over denne praksisen, og føler ansvar for å rette kritikk mot et system som ikke fungerer som det skal. Mitt politiske ståsted er at så lenge det offentlige helsevesenet er et spleiselag, må vi garantere for at befolkningen møter det samme helsevesenet uansett hvor i landet man befinner seg. Det er et minimum i samfunnskontrakten, sier Naper.

Les også:

Naper mener kommunelegene ikke har tatt presiseringene fra Helsedepartementet på alvor.

– Det er svært problematisk at kommunenes øverste faglige rådgiver ser forbi reservasjon, både ved tilsettinger og opprettholdelse av engasjement, til tross for gjentatte presiseringer fra Helsedepartementet. Etter vårt syn har ikke partene mulighet til å inngå slike særavtaler, sier han.

– Farlig for pasientene

Therese Utgård

Lege Therese Utgård mener kommuneoverlegene må holde seg til det som står i loven.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Lege Therese Utgård er lege på en annen kant av landet, men har likevel engasjert seg i saken.

– Her har ikke kommuneoverlegene reagert på at tre leger ved samme legesenter reserverer seg. Det gjør reservasjonsmuligheten svært farlig for pasientene, sier Utgård.

Kommuneoverlege i Bø, Kristin Sekse Vikane, har ikke svart på NRKs henvendelser i dag, men sa i går at hun hele tiden har trodd at praksisen de har ført i Bø har vært lovlig.

– Jeg tar ansvar for at innbyggerne i Bø får det helsetilbudet de har krav på. Hvorvidt det skal gis sanksjoner eller andre tiltak med tanke på om dette er et lovbrudd eller ikke, må fylkeslegen vurdere, sa hun.

Fylkeslege Steinar Aase i Telemark sier at denne saken har høy prioritet.

– Vi jobber for fullt med denne saken, og tar den svært alvorlig, sier Aase til NRK.