Fylkeslegen mener situasjonen i Bø er svært lite ønskelig

– Nesten halvparten av primærlegene i Bø reserverer seg mot enten prevensjon eller abort-henvisning. Det anser jeg som svært lite ønskelig, sier fylkeslege Steinar Aase.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase mener situasjonen med at tre av syv fastleger i Bø reserverer seg mot abort og prevensjonsmiddelet spiral, er lite ønskelig.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Debatten går i Telemark etter at bloggeren Susanne Kaluza fortalte at hun hadde varslet Fylkesmannen i Telemark om tre leger ved Bø legesenter som reserverer seg mot abort og prevensjon.

Fant ikke varselet hos Fylkesmannen

NRK har tidligere skrevet om de tre legene i Bø, samt at en lege i Edland i Vinje reserverer seg mot å skrive ut prevensjon til kvinner. Ifølge VG Nett ønsker heller ikke én av fire fastleger ved Sauherad legesenter å henvise til abort.

Aftenposten skrev i går at Kaluza hadde varslet Fylkesmannen for en stund siden, men fylkeslege Steinar Aase i Telemark forteller at det i formiddag ble brukt mye tid på å finne henvendelsen fra Kaluza, men at den ikke ble funnet.

susanne kaluza

Blogger Susanne Kaluza.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Kaluza fikk siden beskjed om at hennes varsel ikke var kommet inn til Fylkesmannen, og hun fikk sendt sin henvendelse ved lunsjtider i dag.

– Svært lite ønskelig

Konkret i denne saken ønsker ikke fylkeslegen å uttale seg før saken er behandlet, med den saksbehandlingstiden det tar.

– Men det helseministeren har sagt i dag, er veldig tydelig og greit å forholde seg til, sier fylkeslege Aase til NRK.

Helseminister Bent Høie (Høyre) sier til NRK at det er viktig at fastlegene forholder seg til dagens regelverk.

– Når det gjelder Bø, så er det syv fastleger der og én turnuslege. Det innebærer at nesten halvparten av primærlegene i kommunen reserverer seg mot enten prevensjon eller abort-henvisning. Det anser jeg som svært lite ønskelig, sier Aase.

Han mener det er lite ønskelig generelt, og særlig i en liten kommune med så mange unge mennesker som i Bø.

– Vi har ikke blitt rådspurt om forholdene i Bø, og vi oppfatter ordningen som uheldig. Vi har rådet kommunen å unngå reservasjonsleger ved nyansettelser, sier Aase.

Skal slippe praktiske hindringer, fordømmelser og belæring

Fastlegeordningen på senteret i Bø er organisert som en fellesliste – altså at alle legene sammen har ansvaret for pasientene. Legesenteret opplyser om at pasientene som gir beskjed om at de ønsker henvisning til abort eller å sette inn spiral når de bestiller time, får time hos en av legene som ikke har reservert seg.

Pasientene blir dermed i praksis tvunget til å opplyse om hvorfor man ønsker å se en lege, selv om dette ikke er noe pasientene trenger å opplyse om.

Aase sier at pasienter skal slippe praktiske hindringer, fordømmelser, belæring eller andre vanskeligheter på veien mot god hjelp.

Stortingsrepresentant Lene Vågslid, Ap

Stortingsrepresentant Lene Vågslid.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Får vi vite at det er slik, vil vi uten tvil konkludere med at det er i strid med lov og forskrift.

– Livet og menneskeverdet starter ved befruktningen

Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i Telemark Lene Vågslid sier at fastlegeordningen er til for pasientene, ikke omvendt.

– Og det er ikke slik at man kan rette seg etter et regelverk hvis man liker det, og ikke gjøre det hvis man ikke liker det. Det er ingen reservasjonsrett for fastlegene i dag, og det må alle norske kommuner rette seg etter, sier Vågslid.

Lege Dag Sele ved Bø legesenter forteller om hvorfor han og hans kollega Ole-André Skalstad reserverer seg mot å sette inn spiral hos kvinner:

– Den etiske bakgrunnen er en oppfatning av at livet starter ved befruktningen. Dermed starter også menneskeverdet ved befruktningen.

Bruk av spiral tillater at egget i kvinnen befruktes uten at det gis anledning til å feste seg.

– Jeg henviser likevel til abort fordi jeg min rolle slik at den er mer som en veileder og den som skal informere, og der kvinnen selv tar beslutningen, sier Sele.

Vågslid og Sele stilte torsdag i debatt i Telemarksendinga. Du kan høre hele debatten her:

Støttes av Legeforeningen

Legesenteret skriver på sine nettsider at det «i mange år har vært vanlig praksis at det ved enkelte legesentre er leger som reserverer seg mot henvisning til abort eller andre prosedyrer knyttet til starten av livet».

Legens reservasjon støttes av Den norske legeforening, som mener at leger skal kunne reservere seg når det er snakk om tjenester som ikke har akuttpreg.

– Når legen mener at det er helt nødvendig å reservere seg, så mener Legeforeningen at det må kunne la seg gjøre, forutsatt at det er andre leger som kan gjøre den tjenesten på en grei måte for pasienten, sier Tor Severinsen, leder i Legeforeningen i Telemark, til NRK.