– Bør vurdere å si opp legenes kontrakter

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, er rystet over at tre av fastlegene i Bø nekter å henvise kvinner til abort og å sette inn spiral.

Mette Nord ny leder i Fagforbundet

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, mener reservasjonslegene bryter norsk lov.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Hun mener leger som reserverer seg bryter norsk lov, og har følgende oppfordring til kommunene:

– Hvis det er slik at fastleger bryter norsk lov, så bør norske politikere i alle kommuner vurdere å si opp kontraktene deres, sier Nord.

– Vanskelig for både kvinnene og legene

Stortingsrepresentant for Krf, Geir Jørgen Bekkevold, mener lederen i Fagforbundet går for langt. Han hevder at de få legene dette gjelder bør få lov til å reservere seg.

– Jeg mener det bør være plass å ha leger som av samvittighetsgrunner velger å si nei til å være den første som setter i gang noe som ender med en abort, sier han.

Solberg-regjeringen har i samarbeid med KrF varslet at de vil foreslå nye regler for Stortinget som gir fastleger rett til å nekte å henvise kvinner til abort. Om forslaget om nye regler også vil gjelde bruk av spiral er Krf-politikeren uklar på.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Stortingsrepresentant for KrF, Geir Jørgen Bekkevold, mener leger bør ha rett til å reservere seg.

Foto: Stortinget

– Jeg vil ikke konkludere hvor grensa skal settes. Dette er vanskelig både for kvinnene, og for legene. Så vi må finne en måte som gjør at vi kan ivareta kvinnene på en god måte, samtidig som vi ikke bestemmer oss for å si at disse legene ikke kan være fastleger mer, sier han.

Les også:

Bekymret for kvinners rettigheter

Lederen i Fagforbundet mener de tre partiene med det nye forslaget tar omkamp om abortloven. 80 prosent av hennes medlemmer er kvinner. Nå er hun alvorlig bekymret for deres rettigheter.

– At noen skal sette seg som moralsk vokter over valgene kvinner gjør er å frata kvinner valg over egne beslutninger. Det er ganske paradoksalt at regjeringen har gått til valg på at det skal bli større valgfrihet, også begrenser de valgfriheten for kvinner, sier hun.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Gry Eirin Skjelbred

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter