En av tre leger reserverer seg mot abort

En tredjedel av legene på gynekologisk avdeling på Sykehuset Telemark reserverer seg mot å utføre aborter.

Resvarsjonsrett blant leger

5 av i de i alt 15 legene ved gynekologisk avdeling på Sykehuset Telemark ønsker heller ikke å skrive ut abortpiller og abortforberedende medikamenter.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Fem av de i alt 15 legene ønsker heller ikke å skrive ut abortpiller og abortforberedende medikamenter.

Les også:

Konstituert klinikksjef Eirik Eliassen ved kirurgisk avdeling forsikrer at arbeidet på avdelingen blir organisert på en slik måte at alle kvinner som er blitt uønska gravide får god og riktig behandling.

– Vi har egne dager da pasienter kommer til forundersøkelse og gjennomføring av abortinngrep, og da kan vi kanalisere de dagene til leger som ikke reserverer seg.

Reservasjon ved legesenter

NRK har tidligere rapportert at ved legesenteret i Bø har en lege reservert seg mot å henvise til abort, mens to leger har reservert seg mot å sette inn spiral.

Arbeiderpartiet-politiker Lene Vågslid fra Telemark har gått hardt ut og mener helseminister Bent Høie (Høyre) må gripe inn dersom fylkeslegen i Telemark ikke gjør det.

Eirik Eliassen, klinikksjef Sykehuset Telemark

Konstituert klinikksjef Eirik Eliassen ved kirurgisk avdeling forsikrer om at alle gravide vil få en god og riktig behandling, selv om flere leger reserverer seg mot å utføre aborter.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Disse pasientene ved legesenteret kan selv henvende seg direkte til gynekologisk avdeling ved Sykehuset Telemark i Skien, men her har nå altså en tredjedel av legene sagt fra om at de reserverer seg mot abort.

Nærmer seg smertegrensa

Klinikksjef ved kirurgisk avdeling ved sykehuset Eirik Eliassen legger ikke skjul på at det er utfordringer knytta til at fem av 15 spesialister innen gynekologi reserverer seg mot abort. Klinikksjefen vedgår at de nærmer seg smertegrensa for hvor mange leger med reservasjoner de kan ha i staben.

Han vurderer nå å ta opp spørsmålet med framtidige jobbsøkere.

– Jeg vil ikke utelukke at det vil inngå som en del av standardspørsmålene ved ansettelser, det har vi også full rett til å gjøre.

På spørsmål fra Sykehuset Telemark for ett års tid siden svarte Helsedirektoratet at leger på kvinneklinikken har adgang til å reservere seg mot å utføre og assistere ved aborter.

Les også:

Sykehusleger kan også be om fritak fra å utføre forundersøkelse og skrive ut abortforberedende medikamenter.

Eliassen opplyser til NRK at legenes begrunnelse for å benytte seg av reservasjonsretten, er samvittighetsgrunner.

De som ønsker det skal få det

Direktoratet understreker i brevet at sykehuset har ansvar for å organisere tjenesten slik at kvinner til enhver tid kan få utført svangerskapsavbrudd.

Klinikksjefen mener sykehuset håndterer dette på en forsvarlig måte.

– Pasienter som ønsker svangerskapsavbrudd og som faller innenfor de regler rundt dette, skal få det utført uten noe hinder i noen av personlig overbevisning hos dem som jobber hos oss, sier Eliassen.