Vurderer å klage inn kommuneoverleger i Bø

Både nåværende og tidligere kommuneoverlege i Bø kan bli klagd inn til fylkeslegen, etter at tre fastleger i kommunen nekter å henvise kvinner til abort, eller å sette inn spiral.

Bø legesenter

Det er her ved legesenteret i Bø de tre legene arbeider.

Foto: Petter Melosm / NRK

– Det er ikke minst for å sette søkelyset på den viktige rollen og kontrollorganet som en kommuneoverlege faktisk er, sier lege Therese Kristin Utgård, som nå vurdere å klage den tidligere og dagens kommuneoverlege i Bø inn til fylkesmannen.

Therese Utgård

Lege Therese Utgård fra Sykkylven er svært kritisk til at flere fastleger i Bø reserverer seg mot å henvise til abort eller tilby ulike typer prevensjon til kvinner.

Les også:

Utgård er lege fra Sykkylven og har skrevet flere leserinnlegg om legene i Bø som har reservert seg mot å henvise til abort og sette inn spiral hos kvinner.

– Hvis det kommer en reservasjonsmulighet neste år. Og helseminister Bent Høie mener at dette går bra fordi at hvis det skjer et lovbrudd så vil kommunelegen og fylkeslegen reagere, er jo dette et eksempel på det motsatte.

– Her har de ikke reagert på at tre leger ved samme legesenter reserverer seg. Det gjør en reservasjonsmuligheten svært farlig for pasientene, sier Utgård.

Helt i orden for kommuneoverlegen

Det har i utgangspunktet kommuneoverlege i Bø Kristin Sekse Vikane ikke noe problem med.

– Det er helt i orden for meg å få satt søkelyset på det. Jeg vil også påpeke det at man ikke bevist har gått inn for å bryte loven her i Bø, men man har hatt fokus på å skaffe befolkningen god medisinske og faglig oppfølgning.

Utgård mener Sekse Vikane bure ha meldt ifra om praksisen.

– Jeg registrerer at kommuneoverlegen er den øverste medisinskfaglige rådgiveren til alle norske kommuner. Her har kommuneoverlegene kjent til og anbefalt en ulovlig reservasjonspraksis i sin kommune, og de har heller ikke sagt ifra om det, sier Utgård.

Reservasjonsrett for leger.

Kommuneoverlege i Bø er tydelig på at legene i Bø ikke bevisst har brutt loven.

Foto: Lars Hansen / NRK

Ulovlig praksis

I et skriv fra regjeringen i 2011 ble det presisert at:

"Allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Dette gjelder for eksempel oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging samt henvisning til assistert befruktning eller abort."

Kommuneoverlege i Bø Kristin Sekse Vikane har hele tiden trodd at den praksisen de har ført i Bø har vært lovlig, og inngått avtaler med fastlegene på bakgrunn av det.

Kjent gynekolog i Porsgrunn pensjonerer seg ettter 43 år.

– Jeg tar ansvar for at innbyggerne i Bø får det helsetilbudet de har krav på. Hvorvidt det skal gis sanksjoner eller andre tiltak med tanke på om dette er et lovbrudd eller ikke, må fylkeslegen vurdere, sier hun.

Utgård mener kommuneoverlegen burde opplyst kommunestyret om at det finnes reservasjonsleger i deres kommune, så fort hun fant ut av dette.

– Både nåværende og tidligere helseminister har vært ut å presisert at det ikke er anledning til å reservere seg. Og da bør kommuneoverlegen gi råd i trå med loven, da bør hun si til kommunestyret at her er det en ulovlig praksis blant leger i vår kommune, slik at kommunestyret og kommunen gjør noe med det.

– Helsevesenet er det pasientene vår vi skal beskytte og ikke kollegaene våre. Det er ikke legene helsevesenet er til for, det er pasientene, sier Utgård.

Therese Utgård

Handlet i god tro

Sekse Vikane presiserer at legene i Bø ikke bevist har inngått en ulovlig praksis.

– De har handlet i god tro, og forholdt seg til det de trodde var lovlig praksis, men nå viser det seg jo at kommunen ikke har anledning til å inngå slike avtaler.

Hun mener det er vanskelig å svare på om denne praksisen nå bør opphøre.

– Ifølge loven så bør den jo det, men da står vi i fare for å miste de legene vi har, fordi jeg regner med at vi ikke kan pålegge de et annet livssyn enn det de har. Det vil gi innbyggerne i Bø et enda dårligere tilbud.

Utgård forstår rekrutteringsproblematikken, men mener ikke at det er det viktigste i denne saken.

– I Helsevesenet er det pasientene vår vi skal beskytte og ikke kollegaene våre. Det er ikke legene helsevesenet er til for, det er pasientene, sier Utgård.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Gry Eirin Skjelbred

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter