Hopp til innhold

Nei til reservasjonsrett i Bø

Med atten mot sju stemmer sa kommunestyret i Bø i dag nei til at fastleger kan reservere seg mot å henvise pasienter til abort.

Bø legesenter

Ved legesenteret i Bø har en lege reservert seg mot å henvise til abort, mens to leger har reservert seg mot å sette inn spiral.

Foto: Petter Melosm

Det melder Varden mandag kveld. Avisen skriver av avgjørelsen var i tråd med innstillingen fra Rådmannen i kommunen.

Ingen betydning for legesenteret i Bø

Legesenteret i Bø har vært mye i mediene etter at det ble fokusert på at leger ved senteret nekter å henvise til abort og sette prevensjonsmiddelet spiral inn hos kvinner.

Varden skriver at vedtaket i kommunestyret likevel ikke vil ha praktisk betydning for Bø legesenter. Det er fordi saken i kommunestyret bare er en høringsuttalelse som regjeringen har bedt om med tanke på nytt regelverk.

– Nå er det opp til regjeringen å handle, sier ordfører Olav Kasland til Varden.

Leger ved legesenteret ba om revurdering

Ansatte ved legesenteret i Bø har tidligere bedt kommunen om å revurdere hvordan den har utformet høringsuttalelsen angående reservasjonsordninga for fastleger.

Hvis ikke frykter de at kommunen selv vil bli den som ødelegger for legetilbudet til befolkninga i Bø.

I et møte i Utvalg for helse og velferd i Bø for en drøy uke siden, sa flertallet i Utvalg for helse og velferd i Bø nei til å gi fastleger reservasjonsrett. Ved legesenteret i Bø har en lege reservert seg mot å henvise til abort, mens to leger har reservert seg mot å sette inn spiral.

– Vi er sju fastleger her på senteret. Vi som har skrevet under på brevet har ikke reservert oss, men dersom Bø kommune sier nei til reservasjonsrett, frykter vi at det vil gå ut over både pasientene og kommuneøkonomien, sier Irene Holte Skugstad som er fastlege ved Bø legesenter.

«Har aldri fått klager»

«Vi har forståelse for at kommunen ikke ønsker å ansette flere leger med reservasjoner, men opplever at ordninga slik den fungerer i dag ikke belaster pasientene. Bø legesenter har aldri fått klage på måten kvinnen blir møtt i disse situasjonene», heter det i brevet som rådmann Åse Egeland var bedt om å legge frem også for politikerne.

«Vi ser også at om legesenteret skulle miste tre leger vil sannsynligheten være stor for at Bø kommune en lengre periode får store utgifter til vikarer. Det er mange oppgaver som skal fylles utover dekning av fastlegeoppgavene. Blant annet tilsynsfunksjoner ved sykehjemmene og helsestasjonene», heter det videre i brevet.

Venstre-ordfører Kasland har ikke tidligere ønsket å kommentere brevet fra de fire ansatte ved legesenteret.