Hopp til innhold

Slakter flytting av statsforvalteren fra Tønsberg til Skien

Tønsberg-ordføreren har null forståelse for at statsforvalterens hovedkontor flyttes til Skien. – En merkelig avgjørelse, sier Frank Pedersen (H).

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, kontoret i Tønsberg

FLYTTES: Hovedkontoret til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark flyttes nå fra Tønsberg til Skien.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Det har lenge vært diskutert hva som bør skje med statsforvalterembetene i de fylkene som ble splittet fra årsskiftet.

Nå er avgjørelsen omsider tatt.

Regjeringen viderefører dagens statsforvalterstruktur.

Men hovedkontoret i Vestfold og Telemark som har vært i Tønsberg, blir nå flyttet til Skien.

– Det er en beslutning som ikke er i tråd med fjorårets fagrapport. Den viste at det er viktig å beholde fagmiljøene, sier Frank Pedersen.

Frank Pedersen på Høyres folkevalgtkonferanse

Tønsberg-ordfører Frank Pedersen (H).

Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Tønsberg-ordføreren mener regjeringen lider av beslutningsvegring og at flyttingen av hovedkontoret i teorien er en splittelse av statsforvalterembetet.

– Statsforvalteren flyttes til Skien og det gjør også halvparten av de ansatte, sier Pedersen, og påpeker at Vestfold har 80.000 flere innbyggere enn Telemark.

Regjeringen sier de vil styrke Statsforvalterens tilstedeværelse i Telemark. Halvparten av de ansatte skal ha arbeidssted på skienskontoret.

– Ved å legge flere kompetansearbeidsplasser i Telemark, underbygger vi regjeringens mål om at kompetansen ligger så nær innbyggerne som mulig, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Les også Oslo, Buske­rud, Østfold og Akers­hus held fram med berre éin stats­forvaltar

Karianne Tung

Ikke ønsket løsning

– Det er ikke noe hemmelighet at da regjeringen for et år siden spurte oss hvilken løsning vi ønsket, så var det en litt annen løsning, sier fungerende statsforvalter i Vestfold og Telemark, Fred-Ivar Syrstad.

Fungerende statsforvalter i Vestfold og Telemark, Fred-Ivar Syrstad

Fungerende statsforvalter i Vestfold og Telemark, Fred-Ivar Syrstad.

Foto: Robert Hansen / NRK

De ønsket å fortsette som i dag med hovedkontor i Tønsberg.

Det var det to grunner til, forteller han.

– Det har vært en del usikkerhet og uro rundt embetorganiseringen i mange år, og nå hadde det vært fint med ro. Da kunne vi konsentrert oss om å løse oppgaver. I tillegg var det et ønske om å beholde de samlede store fagmiljøene her.

Syrstad sier at de selvsagt skal gjennomføre beslutningen som er fattet, og at de er glad for at det endelig er tatt en beslutning etter å ha ventet i halvannet år.

I dag er rundt en femtedel av deres ansatte i Skien, og resten i Tønsberg.

Innen 2026 skal en tredjedel av de ansatte være i Skien, og innen 2029 halvparten.

Blandede følelser

De ansatte hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i dag litt blandede følelser, forteller leder for statsforvalterjuristene Eva Therese Fekete.

Eva Therese Fekete, leder for statsforvalterjuristene

Leder for statsforvalterjuristene Eva Therese Fekete.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Noen er kjempeglad, og noen er litt bekymret. Mye av bakgrunnen er at vi er opptatt av å levere gode tjenester og treffe de vedtakene som folk venter på.

Hovedsakelig tror hun at hennes kollegaer er lettet at det er tatt en beslutning.

– Vi må la denne avgjørelsen synke litt inn og se hva det betyr over tid. Men halvparten av kollegaene skal etter hvert jobbe to forskjellige steder, så det vil bli noen utfordringer med det.

Ønsket hver sin Statsforvalter

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, sier til NRK at primærønske var at fylkene fikk hver sin Statsforvalter.

Sven Tore Løkslid

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid.

Foto: Siw Borgen / NRK

– Når det har blitt som det har blitt, så tror jeg det er en bra konklusjon for Telemark. Da får man en geografisk fordeling av arbeidsplasser og Statsforvalteren blir litt nærmere helheten av fylket.

Ved at det ikke blir separate statsforvaltere, sier Løkslid at fylkesgrenser og statsforvaltergrensene ikke følges.

– Sånn sett mister man noe der, men alt i alt så håper jeg 2.0 av denne statsforvalteravgjørelsen nå er å flytte oppgaver fra statsforvalteren til fylkeskommunen akkurat som det står i Hurdalsplattformen.

Telemark mista mange arbeidsplasser til Tønsberg etter sammenslåingen med Vestfold.

– Jeg har oppfattet at det er 70 arbeidsplasser vi får tilbake igjen, og det er kjempeviktig for byen, sier fungerende ordfører i Skien, Jørn Inge Næss.

Tror ikke på varig løsning

Ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch har ikke tro på at dette blir en varig løsning.

– Jeg synes det minner om beslutningsvegring, og en kvasiløsning som ikke kommer til å stå over tid.

Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord kommune.

Bjørn Ole Gleditsch (H), ordfører i Sandefjord kommune.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Han mener det å splitte opp et fagmiljø, hvor noen sitter i Tønsberg og noen i Skien, er en dårlig løsning.

– Burde vært voksne nok til å sagt at man skulle hatt dette samlet på et av stedene. Det tror jeg hadde vært det beste for embetet og det beste for oss som skal bruke statsforvalteren.

Flere har ment at to fylker bør ha to statsforvaltere. Den oppfatningen deler ikke Gleditsch.

– Jeg tror det vil svekke fagmiljøet. Mener absolutt det er en styrke å ha et samla fagmiljø et sted.

En lang diskusjon

1. januar i år gjenoppsto flere av landets fylker.

Nå står Vestfold, Telemark, Troms, Finnmark, Buskerud, Østfold og Akershus igjen på egne bein etter fire år som fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark og Viken.

Norge har i dag 15 fylker og 10 statsforvaltere.

Diskusjonen om hva som bør skje med embetene har pågått siden det ble klart at fylkene skulle deles.

Les også Kamp om «kongens mann» – statsråden presses av sine egne

Sigbjørn Gjelsvik

I 2022 publiserte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring en rapport der det konkluderes med at dagens struktur fungerer godt.

Færre Statsforvaltere har bidratt til sterkere fagmiljøer og bedre kvalitet på oppgaveløsningen, ifølge rapporten.

Les også Mener ventingen går ut over folks rettssikkerhet

Janne Fossum, leder for Naturviterne og Håvard Rosenlund, leder for Juristforbundet hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Nå starter kampen om å bli «Kongens mann», eller kvinne, i Vestfold og Telemark.

Inntil videre er Fred-Ivar Syrstad fungerende statsforvalter for de to fylkene.