Hopp til innhold

Mener ventingen går ut over folks rettssikkerhet

I mer enn ett år har de ansatte hos Statsforvalteren i tre landsdeler ventet på svar om arbeidsstedet skal deles opp eller forbli slik det er i dag.

Janne Fossum, leder for Naturviterne og Håvard Rosenlund, leder for Juristforbundet hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

De tillitsvalgte har mye å snakke om så lenge de venter på en avgjørelse om Statsforvalterens fremtid.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ved nyttår ble fylkene Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark delt opp og gikk tilbake til de gamle fylkene. Nå er det store spørsmålet om også Statsforvalteren i disse tre regionene følger etter og splittes opp.

Denne ventingen gjør de ansatte utålmodige.

Janne Fossum er leder for Naturviterne hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Leder for Naturviterne hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Janne Fossum.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– I et møte med statsråden før jul i 2022, ble vi lovet at det skulle komme en avgjørelse før påske. Så skulle det komme før sommeren, så før valget, og så før jul. Så vi har jo levd med den usikkerheten i ett år.

Det sier Janne Fossum, leder for Naturviterne hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Alle bør bry seg

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. En ny omorganisering kommer til å gå ut over de tjenestene som statsforvalteren utfører. Klager i byggesaker kan ta lengre tid, det samme med skilsmissesøknader og barnevernssaker. Tilsyn kan bli utsatt, og det tar lengre tid å behandle miljø- og landbrukssaker, frykter de tillitsvalgte.

– Saksbehandlingstiden blir lengre, sier Fossum.

Les også Stor uenighet om statsforvalterne: – Det siste vi trenger er flere oppgaver og mer byråkrati

Kristian Eilertsen

Usikkerheten skaper problemer

Tillitsvalgt-kollega Håvard Rosenlund i Juristforbundet deler Fossums syn. Han mener usikkerheten fører til en frustrasjon blant de ansatte:

Håvard Rosenlund leder Juristforbundet hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Håvard Rosenlund er leder for cirka 200 medlemmer i Juristforbundet hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vi har til dels problemer med å rekruttere inn nye når folk sier opp og slutter. Man ønsker ikke å komme inn som jurist i en ny stilling når man vet at det kan komme en situasjon med omstillinger, og av ulike årsaker er det ikke behov for den stillingen lenger, sier Rosenlund.

– Men hvorfor skal folk som bor i disse regionene bry seg?

– Det avgjørende er rettssikkerheten til befolkningen. Den klarer vi å ivareta nå. Men hvis dette drar ut i tid, er vi redde for at vi ikke klarer det. Hver avgjørelse vi tar er bestemmende for folks rettssikkerhet. Og hvis de ikke får svar fra oss, er det noe alle bør bry seg om, sier Rosenlund.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har kontorsteder i Oslo, Drammen og Moss.

En snakkis blant ansatte

Også i Troms og Finnmark er de ansatte utålmodige. Anders Aasheim er tillitsvalgt for Unio som organiserer høyskole- og universitetsutdannede hos landets nordligste statsforvalterembete

Anders Aasheim er leder for Unio hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Anders Aasheim er leder for Unio hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Foto: Privat

– Vi fikk jo høre at det skulle komme en beslutning før jul 2022, sier Aasheim.

Ventingen går ut over rekrutteringen til forskjellige typer stillinger.

– Det blir så usikkert å begynne å jobbe hos oss når vi ikke vet hvordan det blir, sier han.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, med sine 240 ansatte, har kontorsteder fem steder; i Tromsø, Vadsø, Karasjok, Kautokeino og Andselv.

Les også Det statlige hovedkontoret pusses opp for 100 millioner – usikkert om det vil bestå

Statens Hus i Vadsø

Tar sikte på en avklaring snart

Det er statsråden i det nyopprettede Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet som skal avgjøre dette spørsmålet.

Thomas Norvoll (Ap), statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Thomas Norvoll (Ap) er statssekretær i det nyopprettede Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Foto: regjeringen.no

Statssekretær Thomas Norvoll (Ap) sier det er en vanskelig avgjørelse de skal ta:

– Jeg har forståelse for at det er krevende for de ansatte at det ikke har kommet en beslutning i saken. Den nye politiske ledelsen i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har vært opptatt av å sette seg grundig inn i problemstillingen og beslutningsgrunnlaget. Det har tatt noe tid.

– De ansatte sier ting allerede er satt litt på vent. De frykter at en ny eventuell omstilling vil forsinke ting ytterligere, som vedtak i skilsmissesaker, barnevernssaker, byggesaker o.l. Hva tenker du om det?

– I denne saken er det ulike hensyn som må veies grundig opp mot hverandre. Det er et bredt beslutningsgrunnlag i saken, hvor også ledelsen og fagforeningsrepresentanter i de tre embetene har fått gitt sine innspill.

Han legger til at regjeringen tar sikte på å avklare inndelingen i løpet av kort tid.

Vil beholde dagens ordning

I Vestfold og Telemark var det mye motstand mot en sammenslåing i 2019. Men nå har vinden snudd:

– Mitt inntrykk er at det er flertall blant de ansatte å beholde dagens ordning.

Det sier John Sverre Dahl som er tillitsvalgt for YS Parat.

John Sverre Dahl er tillitsvalgt for YS Parat hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

John Sverre Dahl er tillitsvalgt for YS Parat hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Foto: Privat

– Et flertall av de ansatte organisert i YS, mener vi har funnet gode arbeidsformer. Lengre reisevei for noen veies opp av bedre og større fagmiljøer, men også at de har muligheten til en mer moderne arbeidsform med hjemmekontor og fjernkontor, slik at de slipper å pendle hver dag, sier Dahl.

– Det er også lettere å samarbeide med andre virksomheter som har organisert seg i større enheter, som for eksempel politidistriktene. Men det er klart at det er traurig å ikke vite hva som skjer fremover, og om man må omorganisere og flytte arbeidsplass igjen, sier John Sverre Dahl.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har om lag 190 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Tønsberg og oppvekstavdelingen i Skien.

Gjettekonkurranse blant de ansatte

Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken har de ansatte vært kreative for å gjøre noe ut av ventetiden.

– På Mosse-kontoret har de ansatte laget en konkurranse. Der skal de gjette når avgjørelsen kommer. De plotter inn den datoen de tror. Så får vi se hvem som er nærmest, forteller Fossum.

Håvard Rosenlund i Juristforbundet og Janne Fossum i Naturviterne.

De to tillitsvalgt-kollegene på takterrassen på Drammens-kontoret.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK