Hopp til innhold

Her bruker de TikTok til skoleoppgaver

Tidligere digitaliseringsminister vil ha 16 års aldersgrense på sosiale medier. Denne skolen går en helt annen vei.

Eva Andersen filmes av klassevenninen Elena Helland til en skoleoppgave på Tik Tok.

SOSIALE MEDIER: Eva Andersen blir filmet av klassevenninnen Elena Helland til en skoleoppgave på TikTok.

Foto: Roald Marker / NRK

I flere år har Mæla ungdomsskole i Skien brukt appen TikTok og mobiltelefon i undervisningen.

Det blir det slutt på, hvis Nikolai Astrup får det som han vil.

Nylig tok den tidligere digitaliseringsministeren fra Høyre til orde for en strengere regulering av barns mobilbruk.

Astrup mener skoletiden bør være mobilfri sone. Han vil også ha en 16-års aldersgrense på sosiale medier.

Det var Utdanningsnytt.no som omtalte saken først.

Les også: På sporet av den tapte tid

Nikolai Astrup 2020
Nikolai Astrup 2020

Bruker kreativiteten sin

Unges mobilbruk har gått opp etter pandemien, viser Ungdatarapporten for 2022.

74 prosent av de unge bruker mer enn tre timer daglig foran en skjerm utenom skoletiden.

Elevene setter pris på at de også får bruke mobiltelefon på skolen.

– Det er veldig gøy å kunne bruke litt kreativitet i det vi gjør, sier Eva Andersen i 10. klasse.

Elevene (f.v) Elena Helland, Oskar Hamle Hansen og Eva Andersen foran hver sin laptop på skolen.

Elevene (fra venstre) Elena Helland, Oskar Hamle Hansen og Eva Andersen føler de får brukt kreativiteten sin med sosiale medier i skoleoppgaver. Skolearbeidet brukes internt og legges ikke ut på internett, med mindre elevene ønsker det selv.

Foto: Roald Marker / NRK

Les også: Mobilens offer

Ella Fyhn
Ella Fyhn

– Uten mobil vet vi ikke hva vi skal gjøre

90 prosent av barn og unge mellom 9 og 18 år bruker sosiale medier, viser Medietilsynets rapport om barn og medier for 2022.

De mest brukte sosiale mediene er YouTube, Snapchat, Instagram og TikTok.

10.-klassingen Elena Helland mener en 16-årsgrense på sosiale medier vil begrense dem på skolen.

Det vil stoppe kreativitet i skolehverdagen, mener hun.

Helland tror elevene lærer best når de har frihet til å velge mellom penn og papir og digitale løsninger.

– Noen liker praksis, andre liker teori. Da må man tilpasse arbeidet til elevene.

Elena Helland i skolens podkaststudio.

Elena Helland og medelevene lager også podkast i undervisningen.

Foto: Roald Marker / NRK

Helland får støtte av medelevene.

– Det er mye lettere å engasjere seg når vi gjør noe som alle liker å holde på med, sier Eva Andersen.

Elevenes oppmerksomhet er for det meste rettet mot mobilen, også i friminuttene, forteller Helland.

– Uten den vet vi ikke hva vi skal gjøre i friminuttene. Man er så avhengig av mobilen, sier hun.

Les også: Besatt av TikTok

Emilia (8) ser på TikTok-kontoen sin
Emilia (8) ser på TikTok-kontoen sin

Mener elevene lærer mer

Hege Eikeland er lærer på Mæla ungdomsskole. Hun synes det er viktig å skape variasjon i tilbudet til elevene.

Det gjør læring til lek.

Lærer ved Mæla ungdomsskole, Hege Eikeland, titter inn mellom bokhyllene i skolens bibliotek.

Lærer Hege Eikeland ved Mæla ungdomsskole har ikke byttet ut bøker til fordel for sosiale medier i undervisningen.

Foto: Roald Marker / NRK

– Det er for å skape engasjement hos elevene og se at de kan lage noe de synes er gøy ut av fagstoff, sier læreren.

Det er frivillig om elevene vil levere oppgaver digitalt, eller jobbe mer tradisjonelt. Flere velger også «gamlemåten».

Eikeland mener elevene lærer mer ved å bruke mobiltelefonene sine.

– Vi får inn mer refleksjon. Det de har jobbet med må de sette inn i en ny sammenheng og lage et nytt produkt. Det tror jeg de lærer mye mer av.

Hva synes du om bruk av sosiale medier til skolearbeid?

Et skritt tilbake

Psykolog Elke Rønningen reagerer sterkt på at skoler bruker sosiale medier i undervisningen.

– Da hopper man bukk over debatten om hvorvidt dette i det hele tatt er nyttig for barna.

Elke Rønningen

Psykolog Elke Rønningen.

Foto: NRK

Rønningen mener skolen må ta et skritt tilbake.

– Når til og med læreren bruker sosiale medier, blir det umulig å velge det bort. Du har ikke et valg om å stå utenfor og ikke bruke det.

– Men er det ikke viktig at skolen viser barna sunn bruk av sosiale medier?

– Jo, det er viktig at skolen snakker om sunn bruk, akkurat på samme måte som skolen snakker om sunn bruk av alkohol. Men her tar jo skolen det i bruk som en viktig del av undervisningen.

– Barn trenger et pusterom, der de kan reflektere selv og ikke bare bli sluset inn i noe «alle» gjør.

Les også: – Nettbrett i skolen er et sosialt eksperiment

Førsteklasse bruker nettbrett i undervisningen
Førsteklasse bruker nettbrett i undervisningen

Vil speile samfunnet

Rektor ved Mæla ungdomsskole, Anne Ragnhild Kjær Sti, skriver i en e-post til NRK at hun ønsker å presisere at skolen bruker TikTok som et verktøy og sjanger.

Med sjanger mener vi korte videosnutter som krever presise forklaringer på en kreativ måte. Med verktøy mener vi at mange elever opplever TikTok som et godt og enkelt redigeringsverktøy for film. Om elevene publiserer selv, er et valg de kan ta, men vi oppfordrer ikke til dette.

Anne Ragnhild Sti, rektor ved Mæla ungdomsskole

Anne Ragnhild Sti, rektor ved Mæla ungdomsskole.

Foto: Roald Marker / NRK

Sti sier de er opptatt av en balanse mellom tradisjonell undervisning og mer moderne metoder.

Hun mener en av skolens viktigste oppgaver er å speile samfunnet ungdommen er en del av.

– Mobiltelefonen er essensiell i alle ungdommers liv. Da må også skolen forholde seg til det og forsøke å lære både nettvett og fornuftig bruk.

Er det riktig å bruke sosiale medier og mobil i så stor grad som dere gjør?

Det er jo alltid problematiske sider vi må diskutere, og vi har sosiale medier som tema på foreldremøter. Jeg tenker det er fornuftig med en debatt, sier rektoren.

NRK opplyser at saken er oppdatert med en presisering fra rektor etter at saken først ble publisert.