Beholder omstridt «gjedde-hinder»

LUNDE (NRK): Miljødirektoratet går imot den tidligere anbefalingen fra fylkesmannen og avvikler ikke fiskesperra.

Fiskesperreskilt

ELEKTRISK: Dette skiltet finner du ved Kjeldal sluse i Lunde. Det er ikke lov å ta seg opp med kano eller kajakk forbi skiltet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Miljødirektoratet vil foreløpig ikke avvikle den elektriske fiskesperra som skal hindre gjedde å ta seg lenger opp i Telemarkskanalen. Jarle Steinkjer, prosjektleder ved fiskeseksjonen i Miljødirektoratet, sier de nå er ute etter å finne alternativer.

Jarle Steinkjer

Jarle Steinkjer, prosjektleder ved seksjonen for fisk hos Miljødirektoratet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Fiskesperra fungerer ikke hundre prosent, men vi har ikke gitt opp enda. Vi ønsker å bruke tid på å finne alternativ eller supplementer til sperra. Det er store biologiske konsekvenser hvis gjedda kommer oppover, sier Steinkjer.

Les også:

Han legger til at det finnes mange gode eksepler på bruk av slike fiskesperrer rundt om i verden, men at det oppstod ett uventa problem.

– Vi har ikke vannstrøm over sperra. Ofte har vi faktisk motstrøm, noe som hjelper gjedda over sperra. Det er et problem vi ikke var klar over da den ble bygget.

Vil bevare biologisk mangfold

Padlere

Disse padlerne fra Østfold, Bjarne Førrisdahl og Hanne Løff, er litt skeptiske til den elektriske fiskesperra, men sier de er fornøyde med skilting og informasjon.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Bjørn Erik Lauritzen i Jeger- og Fiskerforbund i Telemark, er glad avviklingen ikke blir en realitet. Han frykter at gjedda skal ødelegge mangfoldet i Telemarkskanalen og ta seg oppover mot Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak dersom fiskesperra forsvinner.

Gjedde (Esox lucius)

Gjedda betegnes som et rovdyr og er en uønsket art i de fleste vassdrag og innsjøer i Norge fordi den spiser ørret og annen fisk før de er fullvoksne.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Hovedgrunnen er at vi ønsker å bevare det naturlige biologiske mangfoldet og ikke minst elvemusling og storørret videre opp i vassdraget.

– Hadde ikke sperra vært der hadde vi hatt mye, mye mer gjedde, mener Lauritzen.

Grunneiere og turister derimot er ikke like positive til at anretningen får bli.

– Gikk over stokk og stein

Erik Sundbø

Erik Sundbø, leder i Elveeierlaget Strengen-Ulefoss sluse.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det gikk veldig fort. Vi opplevde at byggingen gikk over stokk og stein, sier grunneier Erik Sundbø.

Riktignok vil han ikke at gjedda skal få ferdes fritt i Telemark.

– Vi ser det som svært kjedelig hvis det skulle bli et problem med gjedde, men samtidig er det slik at installasjonen har drept fisk fra dag én, sier Sundbø.

Les også:

Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet har forståelse for at grunneiere, campere og de som driver turisme ikke er like fornøyde med nåværende løsning med bruk av strømgjerde.

– Jeg har stor forståelse for at folk er skeptiske når de får nye innretninger i vassdraget sitt, men dette er et tiltak vi har satt i verk nettopp for å prøve å bevare biologisk mangfold i vassdraget, sier han.

Hvordan kan man gjøre det mer humant?

– Det gjenstår å se. Vi har ikke konkludert hvilke tiltak vi kan gjennomføre for å sikre at ikke gjedda kommer. Jeg håper vi kan finne alternativer eller supplement som gjør at vi får sperra til å fungere, sier Steinkjer.

Møte om fiskesperre i Lunde

På dette møtet ble fremtiden til fiskesperra i Lunde diskutert i dag.

Foto: Anne Lognvik / NRK