Avviser alle anklager mot barnevernet

SANDEFJORD TINGRETT (NRK): Sandefjord kommune nekter for at barnevernet har opptrådt uaktsomt. – Alle vurderingene er gjort med fasit i hånd, sier prosessfullmektig Ivar Otto Myhre.

Familievoldssak i Sandefjord

Fem søsken i alderen 17 til 24 år krever erstatning fra Sandefjord kommune etter mange år med omsorgssvikt.

Foto: Privat

Fem søsken har saksøkt Sandefjord kommune for 25 millioner kroner for tapt barndom og fremtidig arbeidsinntekt fordi de mener barnevernet unnlot å handle etter mange år med omsorgssvikt og vold i familien.

Søsknenes advokat Mette Yvonne Larsen mener barnevernet har opptrådt uaktsomt. Det er Ivar Otto Myhre, prosessfullmektig for kommunen, sterkt uenig i.

Myhre påpeker at alle opplysningene i saken er innhentet etter at barnevernet var ute av saken.

– Vurderingene som er gjort etterpå, er gjort med fasit i hånd. Det gjelder både voldsoffererstatninger og fylkesmannens vurdering. Faren for å gå i etterpåklokskapsfella er helt åpenbar i denne saken, og det må ikke retten gjøre. De må forholde seg til det barnevernet visste, sier Myhre.

Ivar Otto Myhre

Ivar Otto Myhre er prosessfullmektig på vegne av Sandefjord kommune.

Foto: Anders Brekke / NRK

Barnevernet skal ha mottatt minst tolv bekymringsmeldinger om familieforholdene mellom 2005 og 2009, men sakene ble henlagt. Barnas mor ble funnet død hjemme i april 2009.

– Det er en begivenhet som er skjellsettende. Det er et vannskille i hele saken. Etter dette kom det rennende inn opplysninger som barnevernet ikke hadde fra før, sier Myhre.

Familiekonflikt

Myhre mener det skal mye til før man henter barn ut av hjemmet i den alderen de fem var i mot slutten av 2008. Han mener den eldste sønnen ikke kan kreve erstatning ettersom han hadde fylt 18 år på den tiden.

– Det er ikke kurant å overta ansvaret for en søskenflokk på fem som er 17, 15, 11 og 10 år. Det gjør man ikke med mindre det er helt tvingende nødvendig, sier han.

Ifølge Myhre var barnevernet i villrede om hvilke opplysninger de kunne stole på, blant annet på grunn av en konflikt mellom morens og farens familier.

Myhre viser til flere samtaler mellom moren og barnevernet, og invitasjoner til møter som ble utsatt av moren.

Foranledningen var en voldsepisode som førte til at faren ble arrestert. Han nekter for å ha utøvd vold mot familien sin, og skal vitne senere i rettssaken.

Moren forsikret også barnevernet om at de hadde tatt grep for å bedre situasjonen, sier Myhre.

– I etterpåklokskapens navn kan man si at her burde man ha gått lengre. Men jeg kan ikke se at det kvalifiserer til uaktsomhet, sier han.

Søsken i rettssak

Den eldste av de fem søsknene med advokat Mette Yvonne Larsen i Sandefjord tingrett mandag.

Foto: Henrik Bøe / NRK