Henla sak mot fembarnsfar

Sandefjordsmannen ble anmeldt for mishandling av sine fem barn. Nå er saken henlagt av statsadvokaten.

Familievoldssak i Sandefjord

FEM BARN: De fem brødrene klaget politiets henleggelse inn til statsadvokaten.

Foto: Privat

Det var de fem barna som anmeldte faren for mishandling. Faren har derimot hele tiden nektet for alle påstandene.

Anmeldelsen kom i forlengelsen av at de fem søsknene inngikk forlik med Sandefjord kommune. Forliket innebar at barna fikk til sammen 5,5 millioner kroner i erstatning for tapt barndom.

Politiet henla først anmeldelsen, noe barna klaget på. Nå har også statsadvokaten konkludert med at forholdene anmeldelsen gjaldt er foreldet, og henlegger saken etter bevisets stilling.

Foreldet

«Påtalemyndighetens adgang til å ta ut tiltale er betinget av at et eventuelt straffansvar ikke er foreldet. Min vurdering av om vilkårene for straff er oppfylt, er derfor begrenset til forholdet omtalt ovenfor (strl. (1902) § 219 annet ledd), og som anmeldte kan holdes strafferettslig ansvarlig for uten hinder av foreldelse», skriver statsadvokaten.

Han skriver også at «Jeg vil kort nevne at jeg ikke har vurdert det er tilstrekkelig bevist at vilkårene for overtredelse av disse bestemmelsene er oppfylt slik som de fornærmede har forklart seg om, da disse uansett er foreldet.»

– Et mareritt

Siden hendelsene er foreldet tar statsadvokaten derfor ikke stilling til hvor gode eller dårlige bevisene er.

Faren har hele tiden forklart at han er uskyldig. Han opplyser til NRK at han er glad for henleggelsen.

– Dette har vært et mareritt jeg håper ingen kommer til å oppleve maken til, sier han.

Bekymringsmeldinger henlagt

Søsknene har tidligere fortalt NRK at faren deres har vært voldelig mot dem i en årrekke, og i 2014 stevnet de Sandefjord kommune.

Barna mente at barnevernet hadde opptrådt uaktsomt ved ikke å handle etter en rekke bekymringsmeldinger og krevde 25 millioner kroner i erstatning for en tapt barndom og for tap av fremtidige inntekter.

Barnevernet skal ha mottatt minst tolv bekymringsmeldinger mellom årene 2005 og 2009, men alle sakene ble henlagt.

Fikk erstatning

Moren ble funnet død hjemme i 2009. Politiet etterforsket dødsfallet som mistenkelig, men henla saken. Barna har bodd hos morens familie siden morens dødsfall.

I 2014 fikk barna 30.000 kroner hver fra Kontoret for voldsoffererstatning. I 2015 ble det inngått et forlik med kommunen, der søskenflokken fikk 5,5 millioner kroner i erstatning for omsorgssvikt og en beklagelse fra kommunen.

Faren har tidligere avvist alle påstandene om mishandling overfor NRK, og fastholdt at ingen var blitt utsatt for vold i hans hjem.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Mette Yvonne Larsen som er barnas advokat.