– Sjeldent opplevd at barnevernet tar så lite selvkritikk

Det er satt av ni dager til rettssaken mellom fem søsken og Sandefjord kommune. Søskenflokken mener barnevernet unnlot å handle gjennom mange år med omsorgssvikt, og krever millionerstatning.

Barnevernssvikt i Sandefjord

Tre brødre fortalte i 2013 om en barndom full av frykt, søvnløse netter og vold. Både fysisk og psykisk. De er fem søsken, de to minste barna var ikke myndige. Storebrødrene ringte politiet flere ganger.

Foto: Bengt Kristiansen

Fra 2005 til 2009 mottok barnevernet minst tolv bekymringsmeldinger om forhold i hjemmet, men alle sakene ble henlagt.

– Barnevernstjenesten og kommunen har ikke fulgt opp disse barna, de har ikke gitt bistand til familien på tross av at de var kjent med at det var kritikkverdige forhold i hjemmet, som åpenbart var skadelig for barna, sier søskenflokkens advokat, Mette Yvonne Larsen.

Krever erstatning

Søskenflokken krever erstatning opp mot 15 millioner kroner. Partene skal møtes i tingretten 1. juni.

– Hvert av barna krever rundt tre millioner kroner i erstatning.

– Deres liv er preget av at de har vokst opp med en voldelig far som mishandlet mor. Det at ingen har grepet inn har fratatt dem muligheten til å kunne oppleve et annet familieliv og til å få hjelp. Det er mange ting som kunne vært gjort for å gi de en bedre framtid enn det de har i dag, sier Larsen.

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen mener saken er en av de groveste hun har sett.

Fylkesmannen i Vestfold har gransket saken, og konkluderer med at barneverntjenesten og Sandefjord kommune har brutt en rekke paragrafer i barnevernloven.

Ser frem til rettssak

Søskenflokken ser nå frem til at saken kommer opp i retten.

– De synes det har vært en lang prosess og ser frem til å komme i gang. På en annen side gruer de seg til å møte motparten og til å skulle sitte der og fortelle om veldig sensitive ting.

Kommuneadvokat i Sandefjord kommune, Ivar Otto Myhre, ser også frem til at saken kommer opp.

– Den saken har det vært mye fokus på i media på en måte som vi har vært veldig misfornøyd med, så vi ser frem til at sakens fakta får komme frem i en rettssak.

Fem søskens fortelling om en brutal oppvekst og deres møte med barnevernet.

SE VIDEO: Få med deg brødrenes fortelling om en brutal oppvekst og deres møte med barnevernet.

– Ikke gjort noe vesentlig galt

Myhre mener barnevernet ikke har gjort noe feil i denne saken, og er også uenig i Fylkesmannens konklusjon.

– Etter en grundig gjennomgang har vi konkludert med at barnevernet ikke har gjort noe vesentlig galt. Vi har innhentet vurderinger fra flere eksperter som har konkludert med det samme.

Barnas far vil være ett av vitnene kommunen trekker frem.

Larsen mener Sandefjord kommune tar for lite selvkritikk.

– Jeg har sjeldent opplevd at en barneverntjeneste tar så lite selvkritikk når de er kritisert av Fylkesmannen på så alvorlige punkter som de er her.