Hopp til innhold

– Pappa tar mamma! Kom fort!

Folk melder fra om vold og andre bekymringer om barn nesten dobbelt så ofte som for ti år siden, men godt over halvparten av sakene blir henlagt.

Fem søskens fortelling om en brutal oppvekst og deres møte med barnevernet.

SE VIDEO: Få med deg brødrenes fortelling om en brutal oppvekst og deres møte med barnevernet.

– Jeg husker at skrikene til mamma ble helt annerledes enn det de pleide. Jeg så ikke hvor han traff, men armen føk bak senga og mamma lå og skrek, sier Joakim (23), som er en av tre brødre som forteller historien, til NRK.

Hendelsen fra 2005 er en av mange voldsepisoder i hjemmet barna forteller om.

Den eldste sønnen forteller videre at lillesøsteren kastet seg over moren for å beskytte henne. Søsteren lå over henne mens faren fortsatte å slå moren, forteller Joakim.

Guttene sier de klarte å gjemme moren og søsteren bak en skillevegg på soverommet. Så kontaktet Joakim, som da var 14 år gammel, politiet for første gang:

– Pappa tar mamma. Kom fort!

Mange bekymringsmeldinger om vold

Det var Vestfold Blad som omtalte familievoldssaken i Sandefjord først.

Tre brødre på 20, 21 og 23 år forteller NRK om en barndom full av frykt. Søvnløse netter og vold. Både fysisk og psyisk.

De er fem søsken, de to minste barna er ikke myndige. Det er storebrødrene som gang på gang har ringt politiet og bedt om hjelp.

Guttene opplevde at politiet sendte bekymringsmeldinger til barnevernet mange ganger, men mener etaten aldri tok grep.

Situasjonen for familien eskalerte med årene. Mellom 2005 og 2009 mottok barnevernet minst tolv bekymringsmeldinger om forhold i hjemmet.

Våren 2009 ble barnas mor funnet død hjemme i sengen sin. Politiet i Sandefjord sier det ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men at de henla saken senere.

Fylkesmannen kritiserte barnevernstjenesten

Barnevernet burde virkelig ha gjort noe, men det føltes som om de ikke trodde på oss, mener guttene.

Fylkesmannen i Vestfold kom i fjor med sterk kritikk av barneverntjenesten og Sandefjord kommune, etter å ha gransket denne saken.

Fylkesmannen konkluderte med at barneverntjenesten har brutt en rekke paragrafer i Barnevernloven.

NRK har møtt kommuneadvokat i Sandefjord, Ivar Otto Myhre, og spurt om barnevernstjenesten i byen var kjent med voldsbruk i hjemmet til familien.

– Det kom veldig tydelig frem i meldingene vi mottok fra politiet. Politiet hadde vært der mange ganger i forbindelse med husbråk. Det var jo derfor de meldte det til barnevernet, sier han.

Ivar Otto Myhre

Kommuneadvokat i Sandefjord, Ivar Otto Myhre, er uenig med konklusjonen til fylkesmannen i Vestfold.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

– Barnevernet hadde ikke hjemmel til å gripe inn

Kommuneadvokaten er uenig med konklusjonen til fylkesmannen.

– Vi er helt uenige. Vurderingen barnevernet gjorde, fem år før fylkesmannen gjorde det, var at man ikke hadde noen hjemmel til å gripe inn. Vi er helt uenige i konklusjonen til fylkesmannen, sier Myhre.

– Så dere tar ikke kritikken til fylkesmannen til etterretning?

– Nei, svarer han.

– Barna ønsket ikke andre tiltak

Aleksander forteller at han hadde et håp om at noe godt skulle skje da barnevernet endelig ble involvert.

– Jeg er veldig usikker på om de egentlig stolte på oss og det vi sa. Jeg følte at de ikke trodde på oss, sier 20-åringen.

– Jeg har jeg lest gjennom alle journalnotater fra samtalene med barna, og de uttrykker ikke noen ønske om inngripen fra barnervernets side i noen av disse samtalene, sier Myhre.

Kommuneadvokaten synes det er rart at brødrene sier dette fem år senere.

– Det synes jeg er veldig underlig slik man ser saken i dag. Barna uttrykte at de ikke hadde det ikke greit, men ønsket heller ikke andre tiltak enn det som allerede var iverksatt, sier barnvernets advokat til NRK.

Over 49.000 bekymringsmeldinger

Ifølge tall NRK har gått gjennom fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har det nesten vært en dobling av bekymnringsmeldinger til barnevernet de siste ti årene.

I 2012 mottok barnevernet over 49.000 bekymringsmeldinger om barn som utsettes for omsorgssvikt, fyll eller mishandling.

20 prosent av bekymringsmeldingene ble henlagt med en gang. Halvparten av resten av sakene ble henlagt etter undersøkelser. Dermed ble totalt 60 prosent av sakene henlagt.

Tabuer og manglende åpenhet

Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet har økt kraftig, og nesten doblet seg på ti år. Det mener barne-, familie-, likestillings- og inkluderingsminister er et godt tegn.

– Jeg tror det er bra, akkurat som det er bra at det nå kommer flere anmeldelser om vold i familien. Det er tabuer og manglende åpenhet som har hindret at vi har handlet før, sier Inga Marte Thorkildsen til NRK.

Familievoldssak i Sandefjord

Tre brødre forteller NRK om en barndom full av frykt. Søvnløse netter og vold. Både fysisk og psyisk. De er fem søsken, de to minste barna er ikke myndige. Det er storebrødrene som gang på gang har ringt politiet og bedt om hjelp.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

Mor dør

Tilbake til brødrene. Jørgen forteller hvordan det var å få den tragiske meldingen om morens død.

– Aleksander kom inn på rommet og sa "mamma er død" flere ganger. Jeg skrek bare tilbake "Nei, det er hun ikke". "Hun er ikke død". Jeg ville ikke innse det. Det er det meste jeg ønsker fra den dagen, sier Jørgen gråtkvalt.

Det blir en stillhet. Aleksander bøyer hodet sitt og bryter ut i gråt. Guttene gråter sammen.

Faren ble fradømt foreldreansvar

Barnas far ble tvangsinnlagt i psykiatrien etter at kona døde.

Psykiatrien sendte etterhvert bekymringsmelding til barnevernet om at far ikke bør ha omsorg for barna.

Mors familie vil overta omsorgen for barna, og går til sak. I Sandefjord tingrett ble faren i 2010 fradømt foreldreansvar og samværsrett med barna. Han har hatt besøksforbud siden 2009.

– Vi forteller historien for at andre familier skal få bedre hjelp

Barna har ingen kontakt med far i dag. De bor hos sine besteforeldre og tanten. De tre brødrene har en motivasjon for å fortelle sin historie.

– Vi forteller det for at andre barn skal unngå slike situasjoner. Vi ønsker at andre familier som er i en slik situasjon, kan få bedre hjelp enn det vi gjorde, sier Jørgen.

– Ingen er utsatt for vold i mitt hjem

Barnas far avviser påstandene som legges frem i denne reportasjen.

– Ingen av mine barn eller min nå avdøde kone er utsatt for vold i mitt hjem så langt jeg vet. Hvis noen av mine barn er utsatt for vold, ble det utøvet av min ektefelle, hevder han til NRK.

– Jeg hevder min kone påførte seg selv skader, men hevdet overfor barna at jeg hadde slått henne. Det mener jeg er en av grunnene til deres frykt, sier han.

Brødrene avviser på det sterkeste at de skal ha blitt slått av moren, slik faren hevder.

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge.

Telefontjenesten holder åpent når barnevernstjenesten sine kontorer er stengt. Barn som trenger hjelp kan ringe alle dager mellom kl. 15.00 og 08.00. I helgene er telefonen åpen hele dagen.

Hvis du, etter å ha lest om dette, ønsker å snakke med noen om din situasjon, eller er bekymret for andre, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111.

Barnevernets akuttmottak

Noen av de voldsutsatte barna havner her på et av Barnevernets akuttmottak.

Foto: Margret Helland

Lyspunkt

AKTUELT NÅ