– Ikke et tap at grevskapet ble avskaffet

I nettserien «I grevens tid» er vi nå kommet frem til etterkommerne av Herman Wedel Jarlsberg. Tipp-tipp-tipp oldebarnet Nicolaus Wedel Jarlsberg mener det slett ikke var noe tap at adelen i Norge ble avskaffet. Grev Herman Wedel Jarlsberg var med på å avskaffe adelen ved lov i 1821.

Created by InfoDispatcher

Se del 7 av «I grevens tid»

Nicolaus Wedel Jarlsberg er 12. generasjon på Jarlsberg hovedgård og som sin tipp-tipp-tipp oldefar, Herman, fikk han mye ansvar i ung alder.

Nicolaus var bare 23 år da faren gikk bort. Han overtok tittelen stamhusbesitter og fikk ansvaret for Jarlsberg hovedgård – et gårdsbruk som omfatter 6 000 mål land. Og mer enn 3 000 mål med dyrket mark.

– Jeg er da anakronisme nok som jeg er i dag...om jeg ikke skulle hatt tittelen greve i tillegg

Nicolaus Wedel Jarlsberg

I denne episoden forteller Nicolaus om både fornuftige og skrullete forfedre. Vi får også høre hans tanker om at Herman Wedel Jarlsberg var ansvarlig for å fjerne adlen i Norge – og dermed frarøvet etterkommerne grevetittelen.

I tillegg viser han frem den originale byggekontrakten fra 1812.

Svært stolt

Nicolaus er stolt av sine forfedre, og stolt av den politiske innsatsen som Herman Wedel Jarlsberg la ned.

I forbindelse med 200-års jubileet for 1814 har han valgt en litt mer åpen profil enn tidligere. Blant annet har han holdt foredrag for skoleklasser i forbindelse med jubileet.

Han arrangerte også, i samarbeid med Vestfold Festspillene, en festforestilling i Borggården på Jarlsberg i mai i år.

Nicolaus Wedel Jarlsberg er gift med Caroline Margareta Wedel Jarlsberg (f: Møller). Sammen har de tre barn.