Lyst til å besøke Jarlsberg hovedgård?

Her kan du oppleve store deler av de tre etasjene i hovedbygningen.

Created by InfoDispatcher

Bli med på videotur på Jarlsberg hovedgård.

Stamhuset Jarlsberg hovedgård het opprinnelig Griffenfeldtgård. Daværende eier Peder Griffenfeld (1635–1699) mistet gården fordi han falt i unåde hos kong Christian den 5.

Peder Griffenfeld ble dømt til døden blant annet for landsforræderi, men dommen ble endret til livsvarig fengsel.

En tysk baron ble belønnet

Som belønning for god krigføring for danskekongen fikk den tyske baronen og general Gustav Wilhelm von Wedel kjøpe gården forholdsvis billig i 1683.

Gustav Wilhelm von Wedel

Gustav Wilhelm von Wedel var første del av Wedel-seltak på Jarlsberg.

Foto: John-André Samuelsen

Som militær sjef hadde Wedel så store inntekter at han kunne låne ut 40 800 riksdaler til Gyldenløve.

I 1683 sanerte Gyldenløve sin gjeld ved å selge den avsatte rikskansler Griffenfelds grevskap (nå kalt Jarlsberg), som stattholderen hadde kjøpt etter Griffenfelds fall, til Wedel for 77 000 riksdaler.

Gustav Wilhelm von Wedel 1

Gustav Wilhelm von Wedel levde fra 1641–1717.

Foto: John-André Samuelsen

Fikk grevetittel med på kjøpet

Dermed var veien inn i grevestanden åpnet: 3. januar 1684 gjorde kongen Wedel til greve. Kjøpet lønte seg også økonomisk; Wedels nettoinntekter av grevskapet var på rundt 7000 riksdaler i året.

Wedel fikk med kjøpet både tittel, grevskapet og alle rettigheter og ble opphøyet i den dansk-norske lensgrevestand 4. januar 1684.

Dagens eier

Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg er 12. generasjon på Jarlsberg hovedgård. Nicolaus var bare 23 år da faren gikk bort.

Nicolaus Wedel Jarlsberg i Riddersalen

I dag er det Nicolaus Wedel Jarlsberg som er stathusbesitter på Jarlsberg hovedgård. Her sitter han i Riddersalen på gården.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Da overtok han tittelen stamhusbesitter og fikk ansvaret for Jarlsberg hovedgård. Dette gårdsbruket omfatter 6 000 mål land og mer enn 3 000 mål med dyrket mark.

Nicolaus Wedel Jarlsberg er gift med Caroline Margareta Wedel Jarlsberg (f: Møller). Sammen har de tre barn.