Jarlsberg var en ruin da Herman overtok

I nettserien «I grevens tid» er vi nå kommet frem til etterkommerne av Herman Wedel Jarlsberg. Tipp-tipp-tipp oldebarnet, Nicolaus Wedel Jarlsberg forteller at Jarlsberg hovedgård var en ruin da Herman Wedel Jarlsberg arvet gården etter sin far i 1811.

Dybdeintervjuer av Nicolaus Wedel Jarlsberg, tipp-tipp-tipp oldebarn av Herman Wedel Jarlsberg. Dette er intervju del 2 av 3.

– På det meste produserte de ca 60 000 liter brennevin i året

Nicoalus Wedel Jarlsberg

Nicolaus Wedel Jarlsberg er 12. generasjon på Jarlsberg hovedgård og som sin tipp-tipp-tipp oldefar, Herman, fikk han mye ansvar i ung alder.

Nicolaus var bare 23 år da faren gikk bort. Han overtok tittelen stamhusbesitter og fikk ansvaret for Jarlsberg hovedgård – et gårdsbruk som omfatter 6 000 mål land. Og mer enn 3 000 mål med dyrket mark.

I dagens episode forteller Nicolaus om hvordan Herman Wedel Jarlsberg fikk bygget opp gården fra ruin. En del av inntektene kom fra brennevinsproduksjon.

Se også: En mediesky stamhusbesitter

Svært stolt

Nicolaus er stolt av sine forfedre, og stolt av den politiske innsatsen som Herman Wedel Jarlsberg la ned.

I forbindelse med 200-års jubileet for 1814 har han valgt en litt mer åpen profil enn tidligere. Blant annet har han holdt foredrag for skoleklasser i forbindelse med jubileet.

Han arrangerte også, i samarbeid med Vestfold Festspillene, en festforestilling i Borggården på Jarlsberg i mai i år.

Se også: Bli med inn i gravkrypten på Jarlsberg hovedgård

Nicolaus Wedel Jarlsberg er gift med Caroline Margareta Wedel Jarlsberg (f: Møller). Sammen har de tre barn.

Under ser du et bildegalleri fra Jarlsberg hovedgård og 12. generasjon på Jarlsberg, Nicolaus Wedel Jarlsberg.