Bli med inn i gravkrypten på Jarlsberg hovedgård

Her ligger Norges første statsminister.

Bli med inn i gravkrypten der norges første statsminister ligger

Se første del av NRKs nye nettserie «I grevens tid»

–Det er jo fryktelig spennende egentlig. Her ligger de, balsamerte i kistene sine.

Nicolaus Wedel Jarlsberg

Dette er første del av NRKs nye nettserie «I grevens tid». Serien handler om den verdensvante greven Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg og hans etterkommere. I denne episoden kan du se gravkrypten der blant andre Norges første statsminister, Peder Anker, ligger.

Greve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779–1840) var gift med Karen Anker, datter av Peder Anker. De ligger alle tre i gravkrypten på Jarlsberg hovedgård i Tønsberg.

I denne nettserien blir vi bedre kjent med Herman Wedel Jarlsberg og hans politiske innsats i forbindelse med 1814-forhandlingene på Eidsvoll. Vi får også høre mer om en turbulent oppvekst i Frankrike og England som formet Herman som politiker og embetsmann.

Vår historieforteller er Karsten Alnæs som tar oss med rundt på Jarlsberg hovedgård og forteller historien om en av Norges viktigste politikere gjennom tidene.

–I praksis hadde Herman Wedel Jarlsberg mer makt enn statsministeren.

Karsten Alnæs

I tillegg kommer vi til å publisere flere dybdeintervjuer med Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg. Han er kjent for å være tilbakeholden og mediesky. I forbindelse med jubileumsåret 1814–2014 har han valgt å åpne dørene for NRK og deler sine tanker om sitt historiske opphav med oss. Herman Wedel Jarlsberg er tipp-tipp-tipp oldefar til Nicolaus.

Del 1 med Karsten Alnæs som historieforteller på Jarlsberg hovedgård publiseres senere i dag.