En mediesky stamhusbesitter

Nicolaus Wedel Jarlsberg bærer arven fra sine forfedre som preget norsk historie.

En serie av intervjuer med stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg. Etterkommer av Herman Wedel Jarlsberg. Dette er intervju 1 i en serie av 3.

Se video: Nicoalus Wedel Jarlsberg forteller om livet på Jarlsberg hovedgård

I nettserien «I grevens tid» er vi nå kommet frem til etterkommerne av Herman Wedel Jarlsberg.

– Det er mange myter og mange rykter om oss, men hvis folk spør meg direkte skal de få et ærlig svar

Nicolaus Wedel Jarlsberg

Tipp-tipp-tipp oldebarnet Nicoalus Wedel Jarlsberg er kjent for å være mediesky. I vår nettserie forteller han hvorfor.

Et stort ansvar

Nicolaus er 12. generasjon på Jarlsberg hovedgård og som sin tipp-tipp-tipp oldefar, Herman, fikk han mye ansvar i ung alder.

Han var bare 23 år da faren gikk bort og Nicolaus overtok tittelen stamhusbesitter og fikk ansvaret for Jarlsberg hovedgård – et gårdsbruk som omfatter 6 000 mål land. Og mer enn 3 000 mål med dyrket mark.

Rykter og myter

Nicolaus Wedel Jarlsberg gir sjelden intervjuer i media.

– Jeg har ikke noe behov for å figurere i lokalavisa hver uke, sier han til NRK. Men, han medgir at det nok er mange rykter og myter blant folk om livet på Jarlsberg.

– Dersom folk spør meg direkte, skal de få et ærlig svar, sier han.

Svært stolt

Nicolaus er stolt av sine forfedre, og stolt av den politiske innsatsen som Herman Wedel Jarlsberg la ned.

– Rampelyset er jeg ikke komfortabel med

Nicolaus Wedel Jarlsberg

I forbindelse med 200-års jubileet for 1814 har han valgt en litt mer åpen profil enn tidligere. Blant annet har han holdt foredrag for skoleklasser i forbindelse med jubileet.

Han arrangerte også, i samarbeid med Vestfold festspillene, en festforestilling i Borggården på Jarlsberg i mai i år.

Nicolaus Wedel Jarlsberg er gift med Caroline Margareta Wedel Jarlsberg (f:Møller). Sammen har de tre barn.

Under ser du et bildegalleri fra Jarlsberg hovedgård og 12. generasjon på Jarlsberg, Nicolaus Wedel Jarlsberg.