Normal

Krangler om nytt politihovedsete

Tillitsvalgte i politiet i Vestfold stiller felles front for å få det nye politihuset i Sør-Øst politidistrikt til Tønsberg. Nå har de sendt brev til Politidirektoratet.

Politistasjonen i Tønsberg

Tønsberg er det rette stedet for et nytt politihovedsete, mener tillitsvalgte i vestfoldpolitiet.

Foto: Rune Jensen / NRK

Tidligere i sommer viste politiets tillitsvalgte i Buskerud og politikerne på Buskerudbenken felles kampvilje i saken om det nye politihovedsetet for Sør-Øst politidistrikt.

Det må ligge i Drammen, slo de fast i en artikkel i Drammens Tidende.

Per Fronth, leder av Politiets Fellesforbund i Vestfold

– Rekrutteringsgrunnlaget til stillinger i politiet i er langt større i Telemark og Vestfold enn i Buskerud, mener Per Fronth, leder i Politiets Fellesforbund i Vestfold.

Foto: Kathrine Krømke/NRK

Nå tar tillitsvalgte i politiet i Vestfold opp kampen, og har skrevet brev til

Politidirektoratet.

Tønsberg er stedet

– Vi mener at de faglige argumentene for plassering ligger helt andre steder enn i Drammen, sier Per Fronth, leder i Politiets Fellesforbund i Vestfold.

Han mener hovedsetet må bli i Tønsberg, og trekker frem rekrutteringsgrunnlag og nærhet til der de fleste innbyggerne i politidistriktet bor.

– Vestfold og Telemark har dobbelt så mange innbyggere som Buskerud. Samtidig har fylkene også dobbelt så mange politioppdrag som hele Buskerud, sier Fronth.

Les også:

Bekymret for nødsentral

Petter Aronsen operasjonsleder VPD

– Erfaring er flyttbart, sier Petter Aronsen, leder i Norges Politilederlag i Vestfold og Telemark.

Foto: Torgny Alstad / Torgny Alstad

I avisartikkelen fokuserer politiet og politikerne i Buskerud på at landets eneste felles nødsentral er i Drammen.

Brannvesenets 110-sentral og AMK-sentralen (Akuttmedisinsk Kommunikasjonssenter) ligger vegg i vegg med politiets operasjonssentral.

Slik bør det være også i fremtiden, mener de. Derfor er Drammen det rette stedet for et nytt politihovedsete.

– Nødsentralen har gjort mange viktige og gode erfaringer, men erfaring er flyttbart, sier Petter Aronsen, leder i Norges Politilederlag i Vestfold og Telemark.

På det punktet får han støtte fra Stine Benjaminsen Nygård, leder i Politiets

Stine Benjaminsen Nygård

Stine Benjaminsen Nygård, leder i Politiets Fellesforbund i Telemark, sier hun helst vil ha hovedsetet til sitt fylke.

Foto: Privat

Fellesforbund i Telemark. Hun har likevel en annen mening om hvor et nytt politihus bør ligge.

– Vi vil helst ha det i Telemark, men Larvik kan være en mulighet, sier Benjaminsen Nygård.

Les også:

Heller Tønsberg enn Drammen

Skien har vært alternativet det har blitt jobbet for i Telemark, men nå er oppfatningen hos mange at innspurten står mellom Drammen og Tønsberg.

Terje Riis-Johansen

– Står valget til slutt mellom Tønsberg og Drammen, går vi for Tønsberg, sier fylkesordfører i Telemark, Terje Riis-Johansen.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Det forteller fylkesordfører i Telemark, Terje Riis-Johansen.

– Vi er veldig usikre på hva som foregår nå, men står valget til slutt mellom Vestfold og Buskerud, så er Tønsberg det beste alternativet for oss, sier Riis-Johansen.

Han understreker at det er en svært god politisk dialog mellom Vestfold og Telemark, og trekker samtidig frem at avstanden til Tønsberg er kortere enn til Drammen for de aller fleste i fylket hans.

Hva enden på visa blir, er det opp til myndighetene å bestemme.