– Politihovedkvarteret bør ligge i Tønsberg

Politihovedkvarteret for det nye politidistriktet Sør-Øst bør legges til Tønsberg. Det mener fylkesmann Erling Lae.

Politiet i Tønsberg

NYTT DISTRIKT: Det nye politidistriktet Sør-Øst skal dekke Vestfold, Telemark og Buskerud. Fylkesmannen sier nå at han vil at det nye hovedkvarteret bør ligge i Tønsberg.

Foto: Yngve Tørrestad/NRK

Det nye politidistriktet Sør-Øst skal dekke Vestfold, Telemark og Buskerud. Ordførerne i sørfylket jobber for å få det nye politihovedkvarteret til Larvik, men Fylkesmannen Erling Lae vil altså at dette skal ligge i Tønsberg.

Erling Lae

Fylkesmannen i Vestfold Erling Lae (Arkivbilde).

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Det har nylig kommet frem at Politidirekotoratet forutsetter at nye politihovedkvarter skal lokaliseres til eksisterende politi-hovedseter, der det allerede er bygninger og operasjonssentral, sier Lae til NRK.no.

I dag ligger Vestfolds operasjonssentral i Tønsberg. Fylkesmannen mener at det i tilfelle står mellom Drammen eller Tønsberg.

– Derfor argumenterer vi særlig for at Tønsberg skal få det nye politihovedkvarteret, men vi har også sendt Politidirektoratet argumenter for Larvik. Hvis det var slik at Politidirektoratet hadde hatt midler til å bygge opp nye bygninger og et helt nytt hovedsenter, hadde Larvik vært et veldig godt alternativ.

Trolig ute av kampen

Rune Høiseth

Larvik-ordfører Rune Høiseth (H).(Arvikbilde).

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Betyr dette at Larvik er helt ute av kampen?

– Det kan se slik ut. Derfor ville vi særlig påpeke argumentene for Tønsberg sammenlignet med Drammen, vi synes nemlig det aller viktigste er at det nye hovedkvarteret kommer til Vestfold og ikke Drammen. Da er det viktig at Vestfold etter hvert samler seg om ett alternativ, sier Lae.

I over to år har sørfylket jobbet for å få hovedkvarteret for et nytt politidistrikt til Larvik.

– Derfor er det rart at politidirektøren bare helt nylig gikk ut med nye kriterier for hvor politihovedkvarter skal ligge i framtida. Vi er veldig overrasket over at Politidirektoratet har landet så raskt som de har gjort nå. Det er ikke mer enn en uke siden Stortinget i forlik med Ap, KrF, Høyre og Frp poengterte at en måtte bruke noe tid på å implementere politidirektørens nye kriterier. Da ble det sagt at kommunene skulle involveres, sier Larvik-ordfører Rune Høiseth (H).

Også for han er det viktigst at hovedkvarteret i det hele tatt kommer til Vestfold.

– Den dagen det er helt sikkert hva som skal være kriterier for nye politihovedkvarter, skal nok Vestfold samles om ett alternativ, understreker han.

– Gode argumenter for Vestfold

Lae mener det er svært gode argumenter for at det nye politihovedkvarter skal komme til Vestfold i stedet for Drammen.

– Blant annet har vi Direktoratet for sivilt beredskap og beredskapsutdanning på høgskolen. Larvik kommune har blant annet politiutdanning, og Vestfold ligger også geografisk midt i når man slår sammen de tre politidistriktene.