Bestanden økte med 350 prosent

Fredningsområdene ser ut til å fungere veldig bra.

Hummer

GOD ERFARING: Færder nasjonalpark og Skjærgårdstjenesten mener at fredningsområdene har fungert bra så langt. – Reglene blir overholdt og erfaringene er gode, sier Bjørn Strandli, forvalter for Færder nasjonalpark.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Det er meldt om få overtredelser etter at det 1. oktober ble innført flere fredningsområder for hummer i Vestfolds skjærgård.

Ved starten av årets hummerfiske ble verneområdene i Færder nasjonalpark mangedoblet. Vestre Bolæren er utvidet, og det er innført nye fredningsområder ved Bustein, Sandø, Store Færder og Stauper.

Nå omfatter bevaringsområdene hele 14 000 dekar. Det har gitt positive resultater.

– Når det gjelder overtredelser, særlig i hummerreservatene, er dette en kjempesuksess. Det er omtrent ingen overtredelser, sier Øystein Hovde, driftsleder i Skjærgårdstjenesten.

Massiv informasjonsformidling

Hummerbestanden langs norskekysten er kraftig redusert sammenlignet med 1950- og 60-årene, ifølge Havforskningsinstituttet. Nedgangen skyldes blant annet overfiske hver høst.

For å bevare hummeren, utelukkes fiske enkelte steder. Det fører til relativt rask oppblomstring av bestanden.

Eksempelvis har hummerbestanden ved Vestre Bolæren økt med 350 prosent siden det første reservatet ble opprettet i 2006.

Øystein Hovde

HÅPER PÅ HUMMERVEKST: Øystein Hovde, driftsleder i Skjærgårdstjenesten, håper at fredningen i de nye områdene ved Bustein, Sandø, Store Færder og Stauper, vil ha like positiv utvikling slik man har sett ved Vestre Bolæren.

Foto: Kristine Masdal Aadne / NRK

Øystein Hovde håper å se samme effekt i de nye områdene, og tror at de gode resultatene hittil, skyldes god informasjon.

Blant annet har nasjonalparkforvaltningen bevilget 50 000 kroner slik at Skjærgårdstjenesten kan drive informasjonsarbeid.

– Og Kystvakta holder kontroller. Så det er for så vidt mange aktører som passer på, legger han til.

De få overtredelsene som er registrert, dreier seg hovedsakelig om misforståelser.

– Da ringer vi opp og snakker med de det gjelder, blir enige om at vi fjerner teinene, og de henter teinene hos oss eller på en anvist plass, forklarer Hovde.

Mindre hummer i år

Hummerfiskerne Terje Kristiansen og Finn Johnsen synes det er positivt med strengere regelverk og flere fredningsområder.

– De siste tre årene har det vært veldig mye hummer, men i år er det mindre, sier Terje Kristiansen.

Også Finn Johnsen har opplevd dårligere fangst i år.

– Kan det skyldes tidligere overfiske?

– Nei, jeg tror ikke det. Det er vanskelig å si konkret hvorfor det er mindre hummer i år, men det går rykter om at det har vært for mye nordavind. Da vandrer ikke hummeren så mye, men sitter mye stille, forklarer Kristiansen.