Vil ha registrering av hummerfiskerne

(NRK) På lørdag startet hummerfiske på en bestand som er på et historisk lavt nivå. Politiet varsler kontroller langs kysten.

Hummer

LEVER FARLIG: 1. oktober startet hummerfiske på en lav bestand.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Forsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet sier det er mange som fisker hummer. I tillegg er dagens teiner bedre og mer effektive enn tidligere.

Forskerne har registreringer av hummerbestanden helt tilbake til 1920-tallet. De viser svingningene i bestanden. De siste tjue årene har hummerbestanden vært på et historisk lavt nivå.

Hummer

Alf Ring Kleiven, forsker ved Havforskningsinsituttet, holder fram en hummer

Foto: Havforskningsinstituttet

– På 1950-tallet var det tre ganger så stor sannsynlighet for å få en hummer i teina enn det er nå, sier Alf Ring Kleiven.

Ønsker registreringsordning

I motsetning til innlandsfiske der man kjøper fiskekort, finnes det ingen oversikt over hvor mye fritidsfiskerne høster fra sjøen.

Forskerne vet ikke vet ikke hvor mange som fisker hummer og hvor mye hummer som blir fanget. Havforskningsinstituttet kunne tenkt seg en påmeldingsordning for fiskerne.

– Da kan vi intervjue noen av dem som fisker. Vi ville fått bedre data og bedre forvaltning av stammen, sier Kleiven.

Havforskningsinstituttet har foreslått at det skal være et maksimalmål på hummer. På den måten kan man spare de største individene som har høyest reproduksjon.

Les også: Strenge regler når hummerfiske starter lørdag

Hummer registrering

Havforskningsinstituttet har foreslått å innføre en grense for hvor stor hummer fiskerne kan ta opp.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet
Klare med kontroller

Allerede første helg av hummerfiske blir det kontroller langs kysten.

– Vi skal ha en koordinert aksjon med Statens naturoppsyn og en del personell med begrenset politimyndighet på oppsynsaktivitet, sier miljøkoordinator i politiet i Telemark, Jon Galteland.

Også Kystvakten driver kontroll langs kysten, i samarbeid med Statens naturoppsyn og politiet.

Tidligere har hummerfiskerne bli kontrollert flere ganger av ulike etater. Galteland sier at bedre koordinering mellom etatene gjør at gjør at kontrollene blir mer effektive og at man kan dekke et større område.

Skjerpet reglene

I 2008 ble det innført strengere regler for hummerfiske. Blant annet måtte fritidsfiskerne redusere maksimalt antall teiner fra 20 til 10. Hummer med rogn ble fredet og sesongen ble forkortet.

Forskeren mener mye av effekten av disse tiltakene har blitt borte fordi fisketrykket på hummer har økt siden 2008.

Et tiltak som har effekt er fredningsområder der det ikke er lov til å fiske hummer.

– Der ser vi at hummeren kommer raskt tilbake, sier Alf Ring Kleiven.

Alf Ring Kleiven

Alf Ring Kleiven under hummerfiske i bevaringsområdet utenfor Tvedestrand i 2013.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet