Forventer rask avklaring

Vesar ønsker en avklaring fra Veireno, om bruken av for tunge renovasjonsbiler, innen 22. februar.

På renovasjonsbilen står det "Takk for maten".

13 av bilene Veireno bruker i flere Vestfold-kommuner er for tunge i forhold til lovbestemmelsene på flere kommunale veiene (illustrasjonsbilde).

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Fredag var det møte mellom Vesar og Veireno, etter at det tidligere denne uken ble kjent at Veireno bruker for tunge biler i forhold til hva som er lov på flere kommunale veier.

Veireno leverer renovasjonstjenester i ti Vestfold-kommuner, på oppdrag fra Vesar.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

På flere kommunale veier hvor Veireno kjører, er det et maksimalt tillatt akseltrykk på åtte tonn. 13 av Veireno-bilene har imidlertid et trykk på ni tonn på bakakselen, uten last.

Ber om dokumentasjon

Fredag skriver Vesar i en pressemelding at Veireno plikter å sørge for at bilene de bruker kan kjøre lovlig på veiene, og at de ønsker en konkret vurdering, og dokumentasjon, fra Veirenos side på dette.

Veireno har tidligere sagt til Tønsbergs Blad at de burde lest anbudspapirene bedre.

Vesar gir nå Veireno en frist til 22. februar for å redegjøre for forhold knyttet til bruken av kjøretøyene som benyttes i dag. De ber også om en plan for hva som skal gjøres videre for å unngå avvik i forhold til bruk av for tunge biler.

Vesar sier de vil vurdere situasjonen etter en redegjørelse fra Veireno.

Tillater ikke bilene i Tønsberg

Daglig leder i Veireno, Jonny Enger, skriver i en pressemelding at Tønsberg kommune ikke vil tillate bruk av bilene som er for tunge, fra og med 17. februar. Enger mener vedtaket er ugyldig, blant annet fordi tidsfristen er for kort.

Kommunaldirektør i Tønsberg kommune, Jan R. Eide, sier han fredag har vært i kontakt med styreleder i Vesar, i forbindelse med brevet til Veireno, og at de vil gi en utsettelse på tidsfristen hvis Veireno søker om dette.

Jan Eide

RENOVASJON: Kommunaldirektør Jan R. Eide sier de ikke kan tillate for tunge biler, men at det viktigste er at Tønsberg kommune har gode renovasjonstjenester.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Det som er viktig for oss er at dette ikke er en langsiktig og holdbar løsning, sier han.

Vil kommunen oppheve dagens maksimale, tillatte akseltrykk?

– Nei, det har vi ingen planer om. Vi kan ikke bare oppheve maksgrensen som er satt, dette har med konstruksjonen av veien å gjøre, sier Eide.

Enger skriver i pressemeldingen at Veireno har søkt Statens vegvesen om dispensasjon for bruk av bilene som er for tunge.