Slik var AUFs landsmøte

– De tapte konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja man har satt dagsorden for debatten og beveget landsmøtet til egen fordel, sier Magnus Takvam.

Eskil Pedersen

AUF-leder Eskil Pedersen sier han er fornøyd med landsmøtevedtakene.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Etter at Ap hadde vedtatt sitt program for de neste fire årene, sa AUF-leder Eskil Pedersen programmessig at AUF var fornøyd med egen gjennomslagskraft i mange av sine hjertesaker.

Det gir politisk redaktør Magnus Takvam ham helt rett i.

– De har fått delvis gjennomslag for noen av de punktene de har prioritert, og selv om de tapte spørsmålet om konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, så har de satt dagsorden for debatten og greid å dra tilhengerne over til et kompromissforslag. I sum tror jeg ikke AUF er misfornøyd med landsmøtet, sier Takvam.

Blant hjertesakene landsmøtet har behandlet er stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg, konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, økning i antall nye studentboliger, at yrkesfag skal gi studiekompetanse og bedre rettigheter for asylbarn.

Stemmerett for 16-åringer

Eskil Pedersen:

– Vi går inn for videre forsøk, og det er bra. Når det er sagt er jeg overrasket over at det var så mange som faktisk stemte for 16 års stemmerett. Det tar jeg med meg, for dette er en modningssak, og det er første gang vi diskutterer det.

Magnus Takvam:

– Ideelt sett ville de gjerne hatt stemmerett for 16 åringer i kommunevalg. Den saken tapte de, men det var uansett urealistisk å få gjennomslag denne gangen. De fikk markert seg i saken, og det er det.

Konsekvensutredning av LoVeSe

Eskil Pedersen:

– Vi har klart å vise at det er betydelig motstand mot konsekvensutredning i Ap. Mer enn en tredel stemte mot, og flertallet og tilhengerne har kompromisset, så vi har flyttet landsmøtet. Dette er selvfølgelig ikke en full seier, men heller ikke et fullt nederlag.

Magnus Takvam:

– Det er opplagt et klart ja til konsekvensutredning, men det opprinnelige forslaget ville fått mindre flertall enn det som nå ligger der. For AUF handler det nå om å mobilisere til en omkamp, for det er opplagt at ikke alle dem som stemte for flertallets forslag, nødvendigvis er tilhengere av åpning for boring.

Saken er ikke avklart og det er veldig uklart hva som faktisk blir en ny regjeringens politikk etter valget. Det kommer an på om miljøpartiene går inn i regjering henholdsvis på borgerlig eller rødgraønn side. Det er ikke A4 og fritt frem for oljeboring.

Studiekompetanse for yrkesfag

Eskil Pedersen:

– Jeg er veldig glad for at vi fikk et enstemmig vedtak om at elever med godkjent fagbrev skal regnes som studieforbredende. Det er å skrive historie at vi skal anse yrkesfagene og den kompetansen som likeverdig til dem som tar studiespesialisering. Her har Ap gjort et veldig moderne vedtak.

Magnus Takvam:

– I denne saken fikk AUF gjennomslag med presiseringer for at enkelte fag skal være unntatt studiekompetanse. Det tror jeg de er fornøyde med.

Bygging av studentboliger

Eskil Pedersen:

– Her fikk vi en veldig hyggelig overraskelse. I programmet har vi sagt at vi skal doble antall studentboliger fra ett til to tusen. Nå sier vi at det skal bygges 3 000 nye studentboliger. Studorganisasjonene har vært veldig glad når jeg har møtt dem i gangene, så Ap er definitivt et parti for studentene.

Magnus Takvam:

Dette er et veldig ambisiøst mål som jeg tror AUF er fornøyd med.

Asylbarns rettigheter

Eskil Pedersen:

– Jeg er veldig glad for at vi har fått bedre formuleringer på asyl, men vi skulle gjerne gått enda lenger. I politikk må man gi og ta, og her fikk vi landsmøtet til å si at barns beste skal tillegges større vekt. Hvis vi ser at dette ikke skjer, vil vi vurdere å endre regelverket. Det er en oppmykning av Aps asylpolitikk, og det har vært vårt mål.

Magnus Takvam:

– På dette punktet ble det ikke dissens slik det var i programkomiteen, og det ble heller ikke en tilspisset debatt om den. Man har bestemt seg for å avvente evalueringen av stortingsmeldingen «Barn på flukt» som kommer til sommeren. Deretter skal man vurdere om dette skal forskriftsfestes. Denne saken skyver Ap litt foran seg.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget