Valgresultat 2019

Herøy Bygdeliste
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iHerøy

Partioppslutning

19,8 %
176 stemmer
44,7 %
398 stemmer
20,9 %
186 stemmer
14,7 %
131 stemmer

Hva mener Herøy Bygdeliste?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Herøy Bygdeliste er helt enig i at:

Fast­lands­for­bin­delse er helt nød­ven­dig for å sikre boset­ting, og nye etab­le­rin­ger.

Herøy Bygdeliste er helt enig i at:

Herøy må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav for å gjen­nom­føre lov­på­lagte oppgaver.

Se kommunevalgresultatet for andre partier