Valresultat 2019

Árja
Kommuneval

Denne lista finst berre iKarasjok

Partioppslutning

2,3 %
33 røyster
36,3 %
530 røyster
29,5 %
430 røyster
13,3 %
194 røyster
9,1 %
133 røyster
5,8 %
85 røyster
3,7 %
54 røyster

Kva meiner Árja?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Árja er heilt einig i at:

Ulovlige rein­gjer­der er et problem. Kommunen må jobbe for at de blir tatt ned.

Árja er heilt ueinig i at:

Kom­mu­nale bygg må samles i et eien­doms­sel­skap for å få en mer pro­fe­sjo­nell for­valt­ning.

Árja er heilt ueinig i at:

Karasjok bør innføreeien­doms­skatt for å finan­siere viktige vel­ferds­opp­ga­ver.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti