Valresultat 2019

Karasjok lista
Kommuneval

Denne lista finst berre iKarasjok

Partioppslutning

13,3 %
194 røyster
36,3 %
530 røyster
29,5 %
430 røyster
9,1 %
133 røyster
5,8 %
85 røyster
3,7 %
54 røyster
2,3 %
33 røyster

Kva meiner Karasjok lista?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Karasjok lista er heilt ueinig i at:

Omstil­lin­gen og opp­ryd­din­gen i Karasjok er best tjent med at dagens flertall får fort­sette.

Karasjok lista er heilt ueinig i at:

Karasjok bør innføreeien­doms­skatt for å finan­siere viktige vel­ferds­opp­ga­ver.

Karasjok lista er heilt einig i at:

Karasjok må snu og jobbe for forbud mot vann­sku­ter­kjø­ring på Tana­vass­dra­get.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti