Valresultat 2019

Johttiidsámiid listu
Kommuneval

Denne lista finst berre iKarasjok

Partioppslutning

5,8 %
85 røyster
36,3 %
530 røyster
29,5 %
430 røyster
13,3 %
194 røyster
9,1 %
133 røyster
3,7 %
54 røyster
2,3 %
33 røyster

Kva meiner Johttiidsámiid listu?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Johttiidsámiid listu er heilt einig i at:

Omstil­lin­gen og opp­ryd­din­gen i Karasjok er best tjent med at dagens flertall får fort­sette.

Johttiidsámiid listu er heilt einig i at:

Ut fra kom­mu­nens øko­no­miske situa­sjon er det feil å love redu­serte barne­hage­sat­ser.

Johttiidsámiid listu er heilt ueinig i at:

Karasjok bør innføreeien­doms­skatt for å finan­siere viktige vel­ferds­opp­ga­ver.

Johttiidsámiid listu er heilt einig i at:

Karasjok må legge til rette for flere snø­sku­ter­løy­per fra bolig­felt til åpne løyper.

Johttiidsámiid listu er heilt einig i at:

Karasjok må snu og jobbe for forbud mot vann­sku­ter­kjø­ring på Tana­vass­dra­get.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti