Valgresultat 2019

Nordland

Fauske
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

19,0 %
932 stemmer
18,1 %
888 stemmer
16,8 %
823 stemmer
12,8 %
629 stemmer
11,5 %
565 stemmer
7,9 %
388 stemmer
6,8 %
335 stemmer
3,7 %
179 stemmer
1,9 %
95 stemmer
1,4 %
69 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 27 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Felleslista.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Fauske kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

For å styrke kom­mune­øko­no­mien må Fauske øke eien­doms­skat­ten.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Fauske må enga­sjere seg sterkere i arbeidet med å forlenge Nord-Norge-banen til Kirkenes.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Fauske kommune må bidra til at det settes i gang ny gruve­drift i Sulit­jelma.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Fauske må gjen­nom­føre byg­gin­gen av nytt kul­tur­hus uav­hen­gig av hotell­pla­nene.

Senterpartiet er helt enig i at:

Fauske kommune må bygge om Sagatun helse- og sosial­sen­ter til omsorgs­bo­li­ger.

Senterpartiet er helt enig i at:

Fauske må enga­sjere seg sterkere i arbeidet med å forlenge Nord-Norge-banen til Kirkenes.

Senterpartiet er helt enig i at:

Fauske kommune må bidra til at det settes i gang ny gruve­drift i Sulit­jelma.

Visste du at ...

Det er  7 869 stemmeberettigede i Fauske.
63 %har stemt
Av alle 4 963 stemmer i Fauske var 1 483 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 4 963 stemmer i Fauske var
60blanke stemmer
I Fauske stilte
10lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Fauske
Fylkestingsvalg