Valgresultat 2019

Felleslista
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iFauske

Partioppslutning

12,8 %
629 stemmer
19,0 %
932 stemmer
18,1 %
888 stemmer
16,8 %
823 stemmer
11,5 %
565 stemmer
7,9 %
388 stemmer
6,8 %
335 stemmer
3,7 %
179 stemmer
1,9 %
95 stemmer
1,4 %
69 stemmer

Hva mener Felleslista?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Felleslista er helt uenig i at:

For å styrke kom­mune­øko­no­mien må Fauske øke eien­doms­skat­ten.

Felleslista er helt enig i at:

Fauske må enga­sjere seg sterkere i arbeidet med å forlenge Nord-Norge-banen til Kirkenes.

Felleslista er helt enig i at:

Fauske kommune må bidra til at det settes i gang ny gruve­drift i Sulit­jelma.

Se kommunevalgresultatet for andre partier