Valgresultat 2019

Nordland

Rana
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

29,2 %
3803 stemmer
28,9 %
3764 stemmer
12,8 %
1674 stemmer
7,7 %
998 stemmer
6,8 %
885 stemmer
5,9 %
763 stemmer
3,6 %
471 stemmer
3,6 %
468 stemmer
1,6 %
210 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 37 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Rødt.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Rana kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Rana kommune bør støtteutbyg­ging av vind­møl­ler på Sjon­fjel­let.

Senterpartiet er helt enig i at:

Rana kommune må ha planene klare for å endre skole­struk­tur, og barne­hage­til­bud.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Rana må ta ett større ansvar for opp­ryd­ding av tid­li­gere miljø­for­urens­ning.

Senterpartiet er helt enig i at:

Rana kommune må ta større ansvar for stu­den­ter.

Senterpartiet er helt enig i at:

Bust­ne­s­lia, og Sjon­fjel­let må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kom­mu­nene Hemnes, Lurøy, Træna, Nesna, og Rana bør på sikt bli en stor kommune.

Visste du at ...

Det er  20 943 stemmeberettigede i Rana.
63 %har stemt
Av alle 13 172 stemmer i Rana var 5 675 forhåndsstemmer, altså
43 %forhåndsstemmer
Av alle 13 172 stemmer i Rana var
136blanke stemmer
I Rana stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Rana
Fylkestingsvalg