Dette punktet nektet Venstre å skrive under på

KrF fikk spesialavtale om reservasjonsrett for fastleger inn i regjeringsavtalen. Venstre er det eneste av partiene som nektet å underskrive.

Erklæring om reservasjonsrett

Punktet i samarbeidsvatalen mellom de borgerlige som handler om legers reservasjonsrett ved for eksempel abort, er viktig for KrF. Men Venstre er sterkt imot at leger skal ha en slik reservasjonsrett, og ville derfor ikke skrive under på punktet.

Foto: NRK

KrF som har fått gjennomslag for spesialavtalen som innebærer at regjeringen gir fastleger en såkalt reservasjonsrett som innebærer at legene skal få mulighet til å for eksempel nekte å henvise kvinner til abort.

Se hele avtaleteksten i bunnen av artikkelen.

Punktet i samarbeidsavtalen er bare undertegnet av tre av partiene. På siden, som har overskriften «Avtale mellom Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre», heter det: «Partiene er enige om: Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening».

Punktet handler om reservasjonsrett ved abort eller andre medisinske inngrep som leger av religiøse eller moralske grunner vegrer seg mot å delta i.

– Den nye regjeringen skal sette seg ned med den norske legeforening og se om vi kan få reservasjonsrett for fastleger i spørsmål knyttet til liv og død. Abortspørsmålet er et av spørsmålene som er viktig for oss, sier Knut Arild Hareide til NRK.

– Umulig for Venstre å skrive under

Venstre-leder Trine Skei Grande sier det var umulig for henne å skrive under på spesialavtalen om reservasjonsrett.

– Det er et av de punktene som er klart i vårt program og som bryter med det vi mener er utgangspunktet, at man skal beskytte den svakeste parten i et sånt tilfelle. Da tror vi at unge kvinner som kommer til legen og ber om hjelp er den svakeste parten, og den som bør beskyttes, sier Skei Grande til NRK.

Knut Arild Hareide vil ikke si hvilke andre områder enn abort som kan bli akutelle.

– Vi har sagt at dette er spørsmål knyttet til liv og død. Nå må det være en dialog mellom den nye regjering og legeforeningen og definere dette. Men det er først og fremst den type alvorlige etiske spørsmål, som gjelder samvittighetsfrihet. Jeg har ikke lyst til å gi noen nærmere definisjon, enn at dette må være et liv-død-spørsmål, sier Hareide.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «PDF - samarbeidsavtalen» i nytt vindu

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget