Valgforsker gir klare svar om USA-valget

Rasisme var den faktoren som gjorde sterkest utslag ved presidentvalget i USA i fjor, mens forholdet mellom inntekt og stemmegivning var snudd opp ned i forhold til tidligere valg. Det er konklusjonen til en valgforsker etter at den store velgerundersøkelsen er lagt frem.

FILES-US-VOTE-TRUMP

Donald Trump og Mike Pence på valgnatten i fjor etter at seieren var klar. Nå kommer også forklaringene på seieren fra forskerne.

Foto: MANDEL NGAN / Afp

Valgforskeren Thomas Wood fra Ohio State University trekker i en artikkel i Washington Post frem to faktorer der 2016-valget skiller seg fra tidligere valg:

  • Fattige stemte overraskende republikansk - rike stemte mot Trump.
  • Rasisme forklarer mye av stemmegivningen.

Han baserer seg på Den nasjonale amerikanske valgstudien (ANES) som inneholder store mengder data.

Wood viser hvordan det ved alle valg fra 1948 har vært en klar sammenheng mellom inntekt og stemmegivning – jo høyere inntekt, jo større sjanse for at man stemmer på republikanerne.

Ved 2016-valget var denne sammenhengen brutt. De som tilhørte den fattigste sjettedelen av befolkningen stemte republikansk i større grad enn ved noe tidligere valg.

Samtidig var det oppsiktsvekkende få blant de aller rikeste som stemte på Trump.

Ifølge Wood er det historisk enestående hvor mange av de rikeste republikanerne som valgte bort sin presidentkandidat.

Grafer om USAs presidentvalg

Kurver som viser sammenhengen mellom inntekt og stemmegivning ved alle presidentvalg siden 1948.

Foto: ANES

Rasisme sterkeste forklaringsfaktor

ANES-undersøkelsen inneholdt blant annet spørsmål som er ment å være indikatorer for rasistiske holdninger.

Spørsmålene er ikke åpenlyst knyttet til fordommer av typen «Synes du svarte er late». I stedet er går spørsmålene på om dagens ulikheter er knyttet til mangel og tiltak og ansvarsløshet, eller om de skyldes historiske forhold.

Hvordan folk svarer på de fire spørsmålene danner så utgangspunkt for å sammenligne holdningene til hvite som stemte på demokratene med velgere som stemte republikansk.

Tallene fra undersøkelsen viser at hvordan folk svarte på spørsmålene hang tydeligere sammen med hvordan de stemte, enn ved noen av seks andre valg siden spørsmålsstillingen begynte i 1988.

Siden 1988 har vi aldri sett en så klar sammenheng mellom hvordan folk stemmer og deres holdninger når det gjelder rasisme.

Thomas Wood / Washington Post

Forskjellen mellom republikanere og demokrater er mer enn dobbelt så stor ved 2016-valget, som den var ved 1988-valget.

4200 dybdeintervjuer

Etter den overraskende seieren til Donald Trump i presidentvalget 8. november i fjor, florerte det med teorier og meninger om hva som lå bak seieren hans.

Blant de vanligste forklaringene var at «sinte hvite menn» og «rasister» hadde sikret seieren for Trump.

Flere norske eksperter pekte på Trumps appell til hvite velgere ute på landet, mannlige velgere og folk uten høy utdannelse.

Samtidig pekte flere på objektive faktorer som lå til grunn for Trumps suksess.

ANES-studien har vært gjennomført ved hvert valg siden 1948 og består av omfattende dybdeintervjuer med 4200 representative personer.

Forskningsresultatene til Woods er bare de første i en serie man kan vente seg når det gjelder et av de mest uvanlige valg i amerikansk historie.

Datasettet fra ANES brukes av valgforskere i USA og landet kan vente seg en serie med analyser av 2016-valget i månedene og årene fremover.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt