Unge bytter sex mot burger

Én av ti unge jenter synes det er greit å ta i mot penger og gaver som hamburgere i bytte mot sex.

Hamburger

10 prosent av unge danske jenter synes det er greit å gi oralsex i bytte mot en hamburger.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det viser en fersk dansk undersøkelse fra Servicestyrelsen som ble lagt fram på et nordisk ekspertseminar om ungdom og sex i regi av Nordisk ministerråd i forrige uke.

1300 danske ungdommer i alderen 15 til 19 år har deltatt anonymt i undersøkelsen via internett.

EKSTERN LENKE: Hele undersøkelsen fra Servicestyrelsen

I undersøkelsen kommer det fram at nesten fire av ti gutter synes en slik byttehandel er greit, skriver rådet i en pressemelding.

Sexsalg ikke lenger tabu

- Det har skjedd en avtabuisering av salg av sex. Prostitusjon har blitt normalisert for nordiske ungdommer, sier Kira Appel, spesialkonsulent i det danske Velfærds- og likestillingsministeriet, og viser til en rapport fra Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK).

LES: Én av 30 unge sier de har solgt sex

Hun peker på at porno har blitt en naturlig del nordiske ungdommers liv, og at mange eksponeres for dette gjennom Internett og musikkvideoer allerede før de er kjønnsmodne.

Appel mener pornoeksponeringen har påvirker ungdommers holdninger til sex og prostitusjon.

Guttene mest positive

I undersøkelsen fra Servicestyrelsen går det fram at 53 prosent av de spurte guttene synes det er helt okei å kjøpe sex, mot 19 prosent av jentene.
Blant guttene oppgir 22 prosent at de kunne tenke seg å kjøpe sex, mens bare tre prosent av jentene sier at det er aktuelt for dem.

LES: Nå blir det forbudt å kjøpe sex

Kira Appel mener funnene i undersøkelsen understreker viktigheten av å utsette debutalderen for førstegangskjøpere av sex. Erfaringen viser at jo tidligere man begynner, jo større sjanse er det for at man vil fortsette som sexkunde.

Undersøkelser fra England viser også at mange unge jenter ser på sex og porno som en inngangsport til underholdningsbransjen, og Appel tror man vil se en slik holdningsendring også blant nordiske ungdommer.

Vet lite om blomster og bier

På ekspertseminaret ble også prevensjonsbruken og sexkunnskapene blant unge diskutert. Nordiske ungdommer blir stadig dårligere til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, og det har vært en økning i antall tilfeller av klamydiasmitte.

LES: 18 unge får klamydia hver dag

I tillegg skorter det på grunnleggende kunnskaper om kvinnekroppen, skal vi tro en finsk undersøkelse. I Finland tror 22 prosent av guttene i grunnskolen og 20 prosent av kvinner på yrkesskoleanstalter at jenter ikke kan bli gravide ved første samleie.

SISTE NYTT

Siste nytt