studenter diskuterer prevensjon og depresjon

Kan bli deprimerte av hormonprevensjon

Ny dansk studie viser at jenter i alderen 15 til 19 år har større risiko for å utvikle depresjon ved bruk av hormonprevensjon.