Terrorplaner ikke nevnt i rapport

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde ansvaret for sikkerhetsopplegget i forbindelse med Støres Afghanistan-besøk. Men informasjon om konkrete terrorplaner er ikke nevnt i deres rapport.

Serena Hotel

I en etterretningsrapport fra 16. oktober 2007, beskrives det terrorplaner mot Serena Hotel, svært like de som ble gjennomført mot den norske delegasjonen 14. januar 2008.

Foto: Musadeq Sadeq / AP

På oppdrag fra Utenriksdepartementet var det PST som sydde sammen sikkerhetsopplegget i forbindelse med turen til Kabul, hvor den norske delegasjonen ble møtt med terror.

Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen og sju andre personer ble drept da bevæpnede menn stormet Serena Hotel 14. januar 2008.

Les alle NRKs saker om Wikileaks-lekkasjene

Carsten Thomassen

Dagbladet-journalist Carsten Thomassen ble drept i terrorangrepet 14. januar 2008.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Som NRK har skrevet, hadde ISAF-styrkene detaljert etterretningsinformasjon om at det ble planlagt et terrorangrep mot hotellet nordmennene skulle bo på. Planene, som ble avslørt tre måneder før terrorangrepet, var svært like det som faktisk skjedde.

Men da PST etter terrorangrepet ble bedt om å redegjøre for hvilke sikkerhetsplaner de hadde lagt før Støres besøk, refererte de ikke til de konkrete terrorplanene som ISAF hadde snappet opp.

Heller ikke granskningsrapporter fra Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet nevner de konkrete truslene.

Les rapporten: PSTs redegjørelse etter Hotell Serena (PDF-dokument)

PST skriver i rapporten at de vurderte trusselnivået i Kabul til å være høyt, og at Støres sikkerhet kunne være truet. Et angrep kunne ikke utelukkes, men trusselen var såpass generell at den ikke førte til noen evakuering av den norske delegasjonen.

Dette reagerer direktør ved Fredsforskningssenteret Kristian Berg Harpviken på.

Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning

Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning: - Det er vanskelig å se annet enn at det må være en systemsvikt.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Det er vanskelig å se annet enn at det må være en systemsvikt når det har foreligget ikke bare én, men faktisk flere registrerte etterretningsrapporter på trusler mot hotellet ganske kort tid i forkant av angrepet uten at det er med i granskningsrapportene. Da er det noe med granskningen som ikke har levd opp til de kvalitetsstandardene som man burde forvente, sier PRIO-forskeren.

Thomassens enke, Ellen Hofsvang, sier til NRK at hun er opptatt av at så mye som mulig rundt hva som skjedde skal komme fram. Hun stusser over at dette ikke tidligere har vært kjent, og skulle gjerne visst om også disse rapportene om mulige angrep mot hotellet var tatt med i vurderingene av sikkerheten rundt besøket.

– Det er klart det er veldig sterkt å lese beskrivelsen av en terrortrussel som er så lik det som skjedde. Jeg skulle gjerne vite om de tok den med i vurderingene av det som skjedde og hvordan ting ble håndtert den gangen, eller i tilfelle hvorfor den ikke er tatt med i vurderingen, sier Hofsvang.

- Ble informert

Til NRK opplyser UD at hendelsene skal være nevnt i en hemmeligstemplet del av granskningsrapporten fra Forsvarsdepartementet.

– De truslene som norske myndigheter var kjent med høsten 2007 mot konkrete vestlige mål i Kabul, inkludert Serena Hotel, ble informert om i den lukkede delen av redegjørelsen av departementene til Stortinget, forteller kommunikasjonssjef Bjørn Jahnsen i Utenriksdepartementet.

I forbindelse med høringen i Stortinget uttalte daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Adresseavisen at det fantes en hemmeligstemplet redegjørelse fra hennes departementet.

Bjørn Jahnsen

Bjørn Jahnsen i UD: - Vi ble informert.

Foto: NRK

– Men den graderte redegjørelsen inneholder ikke opplysninger som påvirker våre konklusjoner, sa Strøm-Erichsen.

I sin rapport konkluderer PST med at samarbeidet med andre instanser, herunder UD, etterretningstjenesten, Forsvaret og Norges ambassade i Kabul, var uttømmende og godt i alle faser av planleggingen.

Daværende PST-sjef Jørn Holme vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Militær etterretning i Afghanistan har fanget opp en lang rekke planer om å angripe Hotel Serena. Disse planene ble avdekket mellom 2005 og terrorangrepet 14. januar 2008 (Klikk på titlene i listen under):

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

SISTE NYTT

Siste nytt