Slipper 15.000 hemmelige etterretningsdokumenter

Varslernettstedet Wikileaks har begynt å frigi de hemmelige etterretningsrapporter fra krigen i Afghanistan. NRK er første mediebedrift i verden som publiserer innhold derfra.

Video Detaljert plan om Serena-angrepet

Se video: Sett deg inn i saken på to minutter

I slutten av juli i år slapp nettstedet Wikileaks 72.900 hemmeligstemplede dokumenter fra krigen i Afghanistan ut på internett. Dokumentene var i stor grad rapporter fra felten, og fortalte tidligere ukjente historier fra krigen.

Les alt om: Wikileaks
Interaktivt kart: Hendelser rundt de norske leirene

Samtidig gjorde organisasjonen det klart at dette ikke var alle dokumentene de satt på. Noen dokumenter hadde de valgt å holde tilbake for en nøyere gjennomgang, fordi de var av en annen og mer sensitiv karakter.

NRK Brennpunkt har nå fått tilgang til de etterlengtede, resterende dokumentene Wikileaks sitter på som omhandler krigen i Afghanistan.

Lekkasjene inneholder 15.000 trusselrapporter, som gir en unik innsikt i sikkerhetssituasjonen i det krigsherjede landet.

De omstridte dokumentene er ennå ikke gjort tilgjengelig for allmenheten av Wikileaks. Men NRK velger i dag å publisere de første artiklene basert på lekkasjene etter å ha sittet på dokumentene i over en uke.

Disse nye dokumentene er i stor grad etterretningsrapporter. Rapportene forteller om trusler fra opprørere, Talibans planer og møter, samt etterretningsvurderinger. Dokumentene inneholder til dels svært detaljerte opplysninger om de internasjonale styrkenes fiender, hvilke trusler som finnes og ISAF-styrkenes vurderinger av dette.

Omfattende gjennomgang

Tilgangen til dokumentene har gjort det mulig for NRK å gjennomføre en omfattende gjennomgang av etterretningsrapporter som omhandler norsker styrker og interesser i Afghanistan.

Kristian Berg Harpviken ved fredsforskningsinstituttet PRIO mener lekkasjene og sakene om dem er bra for debatten rundt Afghanistan.

Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning

Kristian Berg Harpviken sier at lekkasjene er positive for debatten, men har blandede følelser til Wikileaks.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Vi har sett at dokumentene som har kommet de siste månedene har skapt en helt annen åpenhet i debatten. Man får tilgang til all den informasjonen som sirkulerer internt i de internasjonale militærsystemet i Afghanistan, og det gir en innsikt som er helt unik, sier Harpviken til NRK.

Tidligere ukjent informasjon om detaljerte angrepsplaner mot Serena

Gjennomgangen avdekker blant annet at Serena Hotel ble utsatt for en rekke tidligere ukjente trusler i tiden før hotellet ble angrepet under utenriksminister Jonas Gahr Støres besøk 14. januar 2008.

Les om: Planer om Serena-angrep avslørt

Rapportene avdekker også at de internasjonale styrkene tre måneder før angrepet satt med detaljert informasjon om nesten identiske planer – uten at dette gjorde at angrepet ble unngått.

Informasjonen er heller ikke tidligere kommet frem i granskningsrapporter som er laget etter angrepet.

– Viktig og riktig av oss å publisere

Wikileaks' slipp av hemmeligstemplet informasjon fra krigen i Afghanistan skaper stor debatt. Kristian Berg Harpviken ved PRIO er positiv til den nye åpenheten dette skaper, men mener også at det er baksider av medaljen.

– At man får åpenhet i debatten er utelukkende bra, men det er klart at Wikileaks har sluppet løs dokumenter som kan bety livsfare for en del av de afghanske informantene. Det er veldig problematisk, og jeg har nok blandede følelser for Wikileaks. For debatten er lekkasjene likevel utvetydig bra, sier Harpviken.

Kritikken har haglet mot nettstedet, og det blir hevdet at lekkasjene gjør det mulig for Taliban å lage dødslister over afghanere som samarbeider med de utenlandske styrkene i landet. Ledelsen i det amerikanske forsvaret var ikke nådig da forrige runde med dokumenter fra Afghanistan ble sluppet.

– Wikileaks kan allerede ha blodet til en ung soldat eller en afghansk familie på hendene på grunn av dette, uttalte Mike Mullen, lederen for USAs øverste operative hovedkvarter.

Video Stein Bjøntegård i NRKs nyhetsstudio

NRKs nyhetsredaktør Stein Bjøntegård mener det er riktig å gå ut med informasjonen når den er redaksjonelt vurdert.

Foto: NRK

De nye etterrettningsrapportene som nå blir lekket inneholder langt mer sensitiv informasjon. De 15 000 dokumentene forteller om angrepsplaner, kartlegging av opprørere og informasjon fra informanter. Det er navn og adresser – til og med telefonnummer til opprørere i Afghanistan. Materialet er klassifisert som strengt hemmelig.

NRK har fått alle etterretningsrapportene fra Wikileaks som omhandler Afghanistan, og velger å publisere utvalgte rapporter.

Dette til tross for at informasjonen er kontroversiell, og mange mener at det kan kalles stjålne graderte dokumenter. Vurderingen er at hvert enkelt dokument er ny og viktig informasjon, og kan publiseres etter nøye redaksjonell gjennomgang.

– Vi mener det er riktig å publisere dokumentene hvis materialet er interessant nok i forhold til den norske samfunnsdebatten, og at det bringer på det rene forhold som er helt avgjørende for vurderinger som skal gjøres. I denne saken med Serena Hotel mener jeg at det er viktig å få ting fram. Derfor er det viktig og riktig av oss å publisere, sier NRKs nyhetsredaktør Stein Bjøntegård.

– Er du sikker på at NRK ved å offentliggjøre disse dokumentene ikke setter norske soldater eller informantene deres i livsfare?

– Ja, vi mener vi er sikre på det. Vi har lagt ekstra vekt på at det er materiale som kan sette for eksempel informanters liv i fare. Jeg mener at vi har kontrollert at dette ikke er tilfellet ved de dokumentene vi omtaler, sier Bjøntegård.

Publiserer ikke alt

Selv om NRK har hatt tilgang til alle dokumentene, planlegger ikke nyhetsredaktøren å selv publisere alt sammen.

– Vi har ikke sett det som vår oppgave å gå gjennom alle disse tusenvis av dokumenter for å sjekke om vi ved publisering kan sette andres liv i fare. Derfor har vi konsentrert oss om noen få dokumenter som angår norske soldater og norske operasjoner. Ut fra det har vi valgt å legge noen få ut, sier Bjøntegård.

NRK har vært i dialog med Wikileaks, som er kjent med NRKs saker.

SISTE NYTT

Siste nytt