NRK Meny
Normal

Skjerper reglene for elektroniske sigaretter

Myndighetene i flere amerikanske byer innfører restriksjoner på såkalte e-sigaretter på offentlig sted. I Norge er det fritt fram for e-røykere «å «dampe» innendørs på serveringssteder og på bussen, så sant eierne gir tillatelse.

Elektronisk sigarett

E-sigaretter har blitt populære i Norge i løpet av de siste årene. Rundt 40.000 personer har tatt produktet i bruk.

Foto: Regis Duvignau / Reuters/Scanpix

Tirsdag trådde de nye reguleringene i kraft i New York, melder CBS News. Tidligere har også Chicago og Los Angeles sidestilt den elektroniske sigaretten med tradisjonelle sigaretter.

Den batteridrevne e-sigaretten ser til forveksling ut som en hvilken som helst annen sigarett. Forskjellen er at den ikke brenner. I stedet kan man inhalere damp fra en utskiftbar ampulle med oppvarmet vann, nikotin og smaksstoffer.

Undersøkelser har vist at lungefunksjonen er langt mindre utsatt for skade med e-sigaretter, men man er usikre på hvilke andre langsiktige helseplager den kan føre til.

Tilhengere av loven i New York har argumentert med at de ønsker å forhindre at sigarettrøyking igjen blir sosialt akseptert. Tenåringer bruker nikotinfrie e-sigaretter, og man frykter at de etter hvert vil få smaken på tobakksholdige produkter.

– Å tillate e-sigarett vil undergrave forbudet

Thomas Farley som ledet helsekomiteen i New York under tidligere borgermester Michael Bloomberg, sier man ved å tillate kafe- og restaurantgjester å røyke e-sigaretter vil slå beina under dagens forbud mot tradisjonell røyking innendørs.

– Forestill deg at du er på en bar og det er 20 personer som puffer på noe som ser ut som en vanlig røyk der. Deretter kjenner du at noe lukter som tobakksrøyk. Hvordan kan en bartender da vite om hvem han skal prikke på skulderen og be om å stumpe røyken? spør Farley.

Skapere av elektroniske sigaretter sier på sin side at forbudene er forvirrende og at lovgiverne fremstiller e-sigaretter som det samme som tobakksholdige produkter.

De mener også at et slikt forbudt vil virke utstøtende for e-røykere som ønsker et alternativ til tobakksprodukter og -tidligere røykere som havner i samme røykeområder som tobakksbrukere.

E-sigaretter omfattes ikke av røykeloven i Norge

Slike sigaretter har blitt populære i Norge i løpet av de siste årene. Rundt 40.000 personer har tatt produktet i bruk.

I hotell- og restaurantbransjen har det vært diskutert om sigarettene omfattes av røykeloven fordi det er uklart hva e-sigarettene har å si med tanke på passiv røyking. Avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratet forteller imidlertid at det er fritt fram for e-røykere «å dampe» innendørs på blant annet serveringssteder i Norge.

– I dagens tobakksskadelov finnes det ikke et forbud mot bruk av e-sigaretter i arbeidslokaler og det offentlige rom. E-sigaretter avgir damp, ikke røyk, og er derfor ikke omfattet av tobakksskadelovens definisjon av tobakksvarer. Men arbeidsgiver og eier av lokalet har styringsrett og kan avgjøre om de vil forby e-sigaretter i sine lokaler, sier Skyvulstad til NRK.

Det er forbudt å selge eller markedsføre sigarettene i Norge, men det er lov å importere dem til privat bruk. E-sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklameforbudet. Forbudet skyldes ifølge Helsedirektoratet at de ønsker å være føre var, før man har gode nok studier av helseeffekten og røykeslutteffekten.

Skal avgjøre hvordan e-sigaretter skal reguleres i Norge

Det ble gjort flere endringer i tobakksskadeloven i 2012. Skyvulstad opplyser at Helse- og omsorgsdepartementet tidligere har opplyst at de ønsket å utvide røykeloven til også å omfatte bruk av e-sigaretter, men at forslaget falt ut av høringsutkastet ved en inkurie.

Tirsdag ble imidlertid EUs tobbaksdirektiv formelt vedtatt. I forbindelse med endringen av EUs tobakksdirektiv, blir det nå opp til medlemslandene – og Norge som EØS-land – selv å avgjøre hvorvidt man skal tillate salg av e-sigaretter og om det skal ansees som et legemiddel eller sidestilles med andre tobakksvarer.

Skyvulstad sier at Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid som skal se nærmere på EU-direktivet og som skal danne et beslutningsgrunnlag for å avgjøre hvordan e-sigaretter skal reguleres i Norge.

– I dette arbeidet vil også spørsmålet om hvorvidt e-sigaretter skal inkluderes i røykeloven, bli diskutert, sier hun.

Video Sigarett skaper forvirring

SE VIDEO: I restaurantbransjen har det vært diskutert om sigarettene omfattes av røykeloven fordi det er uklart hva e-sigarettene har å si med tanke på passiv røyking.

– Bekymringsfullt hvis gasser fører til økte plager for personer med luftveissykdommer

E-sigaretter blir ikke bare brukt av tidligere røykere og røykere som prøver å slutte, men også enkelte ganger av unge ikke-røykere.

Lene Gunvaldsen, kommunikasjonsrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund, sier at det er grunn til bekymring for om e-sigaretter fører til nyrekruttering av røykere, noe helseministrene og myndighetene i både Danmark og Wales også er bekymret for.

Gunvaldsen sier at det må foreligge kontrollordninger og dokumentasjon på produktenes innhold før e-sigaretter kan anbefales, og at helsefare ved bruk av e-sigaretter med dagens kunnskap ikke kan utelukkes.

– Innholdet i de ulike beholderne er høyst forskjellig. I noen av beholderne er det funnet giftige væsker og tilsetningsstoffer som kan danne urenheter ved forbrenning. Det er også bekymringsfullt hvis gasser fra røykingen fører til økte plager for personer med luftveissykdommer, sier Gunvaldsen til NRK.

– Bør omfattes av røykeloven

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen sier det er bra hvis e-sigarettene kan få folk til å slutte å røyke, men at undersøkelser viser at folk som bruker dem ofte røyker vanlige sigaretter i tillegg. Ryel sier de mener det bør være restriksjoner for bruk av e-sigaretter på offentlig sted.

– Vi tror det hadde vært en fordel med mindre synlig bruk i offentlige rom for å hindre at e-sigaretter blir utbredt blant ungdom som ikke har begynt å bruke tobakk. Tiltak for å gjøre tobakk mindre tilgjengelig for ungdom har vært et viktig virkemiddel i det tobakksforebyggende arbeidet, sier hun.

Hun etterlyser en diskusjon om forebyggende tiltak og at e-sigaretter inkluderes i røykeloven.

E-sigarett

Når man suger på en e-sigarett, får man oppvarmet damp ned i lungene – en damp som kommer fra spesielle væsker som fylles på e-sigarettene. Væskene fås både med og uten nikotin. Dette bildet er tatt i den kjente e-sigarettbaren «The Henley Vaporium» i New York.

Foto: Mike Segar
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt