Hopp til innhold

– E-røyk med nikotin blir tillatt

EU har vedtatt et nytt tobakksdirektiv. – Dermed blir e-sigaretter med nikotin etter alt å dømme tillatt i Norge, sier forskningsleder Karl Erik Lund i Statens institutt for rusmiddelforskning.

E-sigarett

EU innfører produktkontroll av elektroniske sigaretter. Det kan bane vei for lovlig salg i Norge.

Foto: Mike Segar / Reuters/NTB Scanpix

Elektroniske sigaretter er blitt svært populære på få år. 50.000 nordmenn røyker nå elektronisk, og fagfolk regner med at etterspørselen blir tredoblet hvert år framover.

Men norske e-røykere må kjøpe nikotinen sin på nettet, fordi salg over disk er forbudt her i landet. Butikker kan bare selge selve apparatet. Nå tyder mye på at forbudet står for fall.

EU-parlamentet har vedtatt et nytt direktiv som regulerer produksjonen og markedsføringen av tobakk.

For første gang stiller europeiske myndigheter krav til e-sigarettenes kvalitet og sikkerhet. Med det nye direktivet, som også gjelder for Norge, godkjenner EU fritt salg av e-røyk som ikke inneholder mer enn 20 milligram nikotin per milliliter væske.

70 prosent av bruken i Norge er i dag under denne grensen på 20 mg.

Størrelsen på nikotinpatronene blir også regulert, og de må avgi nøyaktig samme dose nikotin hver gang man inhalerer. Dessuten kan produsentene bare bruke flytende nikotin av den reneste typen. Og patronene må være sikret mot lekkasje. Ingenting av dette har til nå vært offentlig regulert.

– Stort framskritt

Karl Erik Lund foto: Privat

Nikotinholdige e-sigaretter blir høyst sannsynlig lovlig vare i norske butikker om et par års tid, tror forskningsleder Karl Erik Lund.

Foto: Nejad, Arash A. / nyebilder.no

– I dag vet ikke e-røykere hva de faktisk kjøper. Det er mange produsenter der ute som har kastet seg på en raskt voksende mulighet for å tjene penger, sier forskningsleder Karl Erik Lund i Statens institutt for rusmiddelforskning til NRK.no.

– Dette er et spesielt stort problem i Norge, ettersom vi er ett av få land som forbyr salg av denne typen nikotin over disk, sier han.

Med det nye direktivet innfører EU for første gang en produktkontroll av elektroniske sigaretter.

– Det er et stort framskritt for brukerne, uansett hva man ellers måtte mene om fenomenet e-røyk, sier Lund.

Ifølge Norges samarbeidsavtale med EU kan vi reservere oss mot hele eller deler av europeiske direktiver. Men det skal svært mye til for at det skjer.

– Norge kan reservere seg, men da må begrunnelsen være tungtveiende helsemessige hensyn. Kvalitetskontroll av e-sigaretter er ikke et slikt hensyn, snarere tvert imot. Derfor vil e-sigaretter med nikotin høyst sannsynlig bli lovlig vare i norske butikker om et par års tid, mener Karl Erik Lund.

Han tror ikke den borgerlige regjeringen setter ned foten for e-røyk, ettersom regjeringspartiene allerede har signalisert det motsatte.

E-sigaretter er et omstridt produkt, ettersom ingen ennå vet alt om mulige helseskader. Kreftforeningen vil for eksempel ikke anbefale dem på grunn av dette.

Men mange forskere, blant dem Karl Erik Lund, mener at e-røyk er et bedre alternativ enn konvensjonell sigarettrøyking for dem som ikke greier å kutte nikotinen.

Mer helseadvarsel på sigarettpakker

Helseadvarsel på sigarettpakke

Slik blir helseadvarselen på sigarettpakkene i Europa.

Foto: European Union, 2014

Det nye direktivet skjerper også reglene om smakstilsetning i tobakksprodukter, og stiller strengere krav til hvor mye av sigarettpakken som skal dekkes av advarsler om helserisiko.

Når direktivet trer i kraft om to år, skal helseinformasjon dekke minst 65 prosent av arealet både foran og bak på røykpakkene. Dette gjelder både ferdigproduserte sigaretter og rulletobakk.

Og angivelsen av tjæreinnhold, nikotin og karbonmonoksid, som i dag står på sigarettpakkenes kantside, skal erstattes av helseadvarsel.

Mentolsigaretter blir nå forbudt i hele Europa. Snusboksene får helseadvarsel på begge sider, men kan fortsatt bare selges i Sverige og Norge. I resten av Europa har snusen vært forbudt siden 1992.

– Nøytrale pakker om fire år

– Arealutvidelse av helseadvarsler på sigarettpakkene er noe mange har ventet på. Og direktivet åpner for at hvert enkelt land kan innføre enda strengere regler, for eksempel ved å gjøre som Australia der sigarettene er helt nøytralt pakket inn uten logoer og merkenavn, forteller Karl Erik Lund.

Hans forskning viser at «hvite» sigarettpakker et mindre attraktive for ungdom, fordi produktet ikke kan brukes som identitetsmarkør.

– Nøytral emballasje gjør at sigarettene mister mye av sitt symbolske innhold. Jeg tror Norge kommer til å innføre nøytral sigarettemballasje i løpet av fire år, lyder Lunds spådom.

Tobakksdirektivet gjelder fra mai, men medlemslandene får to år på seg til å justere nasjonal lovgivning. EU-parlamentet regner med at innskjerpelsen fører til 2,4 millioner førre røykere i Europa.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)