NRK Meny
Normal

Frykter at e-sigaretter kan få unge til å røyke

En ny amerikansk undersøkelse viser at unge ikke-røykere eksperimenterer med e-sigaretter. Men norsk rusmiddelforsker er ikke bekymret.

Elektronisk sigarett

Kan e-sigaretter få unge ikke-røykere til å begynne å røyke? Forskere er uenige.

Foto: Bobby Yip / Reuters/Scanpix

E-sigaretten roses av mange røykere for å ha hjulpet dem å slutte med tradisjonelle sigaretter. Men det kan være en fare for at sigaretten blir et springbrett som får unge ikke-røykere til å begynne å røyke.

En ny amerikansk undersøkelse publisert i det vitenskapelige tidsskriftet American Journal of Preventive Medicine, viser at unge ikke-røykere eksperimenterer med e-sigaretter. Det melder videnskab.dk.

  • Les mer om undersøkelsen i faktaboksen til høyre

1.379 amerikanere med en gjennomsnittsalder på 24 år ble fulgt gjennom et år. Undersøkelsen viste blant annet en sammenheng mellom de unges oppfattelse av e-sigaretter som mindre skadelige, og deres tilbøyelighet til å prøve dem.

– Studien viser at 2,9 prosent av de ikke-røykende deltakerne hadde brukt e-sigaretter etter et år. Dette tyder på en interesse for e-sigaretter blant ikke-røykende unge voksne, sier Dr. Kelvin Choi i en pressemelding. Han står bak forskningen ved universitetet i Chicago.

– Dette er problematisk fordi unge voksne er i en utviklingsfase når det gjelder tobakksvaner, og e-sigaretter kan introdusere dem til å bruke tobakk eller sigaretter og andre tobakksprodukter, sier han videre.

Undersøkelsen viste også at rundt 12 prosent av tidligere unge røykere ble reintrodusert til nikotin gjennom e-sigaretter.

Les også: E-sigaretter er nesten helt ufarlige

Ufarliggjør røyking

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at ungdomsrøyking har gått kraftig ned de siste ti årene – fra 26 til 7 prosent. Det synes Kreftforeningen er positivt, men de frykter likevel at e-sigaretten kan være med på å ufarliggjøre og alminneliggjøre røyking. Foreningen håper likevel folk flest klarer å skille mellom e-sigaretter og vanlige sigaretter.

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen mener det er bekymringsfullt dersom unge mennesker uten tobakkserfaring begynner å bruke e-sigaretter.

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

– Jeg tror ikke det vil bli trendy å røyke igjen, men vi vet at e-sigaretten har blitt populære i en del andre land, som i England hvor mange unge har oppgitt at de har prøvd e-sigaretter, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, til NRK Forbrukerinspektørene.

Kreftforeningen ser likhetstrekk i markedsføringen av e-sigaretter og hvordan tobakk ble reklamert for før.

– Det vi med sikkerhet kan slå fast, er at reklame virker, og særlig unge lar seg lett påvirke. Temaene og virkemidlene fra noen av e-sigarettreklamene i for eksempel USA, er mange av de samme vi kjenner fra tidligere tobakksreklame: glamour, frihet, «sex appeal», velvære, «coolness», blant annet ved å bruke Hollywood-kjendiser. Unge mennesker kan igjen få glamorøse bilder av det å røyke, sier Opdalshei til NRK.no.

Bekymringsfullt

Opdalshei mener den massive markedsføringen av e-sigaretter i verste fall kan hemme utviklingen av den tobakksfrikulturen og denormaliseringen av tobakksbruk som Kreftforeningen har arbeidet for i årtier.

– Det er svært uheldig dersom industrien markedsfører e-sigaretter overfor ungdom, og bevisst markedsfører blandingsbruk (både e-sigaretter og vanlige sigaretter, journ.anm.). I tillegg er det bekymringsfullt hvis unge mennesker uten noen tobakkserfaring begynner å bruke e-sigaretter eller andre produkter med nikotin, sier Opdalshei.

Kreftforeningen tror e-sigaretten kan bli en vei ut av tobakksavhengigheten for noen. De mener det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig – at e-sigaretten kan ha flere funksjoner.

– En del røykere foretrekker e-sigaretter når de skal slutte å røyke. Vår viktigste rolle er ikke da å si at det er feil måte å slutte på. Vi må arbeide for et best mulig regelverk med reklameforbud, aldersgrense, helseadvarsler og ingredienskrav for e-sigaretter, sier Opdalshei.

Når det kommer til springbrett-problematikken for unge, mener de det er for tidlig å si noe sikkert om. Men noen forskere har brukt uttrykk som renormalisering og reglamorisering.

– Det bekymrer oss dersom e-sigaretter markedsføres overfor ikke-røykere, inkludert tidligere røykere og ungdom, sier han, og legger til:

– Samtidig er det urovekkende dersom unge kan komme til å se på røyking som noe glamorøst og kult igjen, og at mange unge blir avhengig av produkter som overhodet ikke er regulert eller kvalitetssikret, og som man ikke kjenner helseeffektene av på lang sikt, sier han.

Kan appellere til ikke-røykere

Helsedirektoratet følger nøye med på den forskningen som foregår omkring e-sigaretten i andre land, også hvordan den markedsføres. Ut fra den dokumentasjonen som finnes i dag, mener direktoratet det er for tidlig å tillate salg av e-sigaretter i Norge.

– Vi følger blant annet med på hvordan sigaretten markedsføres, og hvordan det kan nå ulike grupper som for eksempel barn og ungdom, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Knut-Inge Klepp, til NRK Forbrukerinspektørene. Han legger til:

– Det er en risiko for at e-sigaretten appellerer til grupper som i utgangspunktet ikke røyker, og at de rekrutterer nye grupper som i neste omgang kan gå over til vanlige sigaretter.

– Unge ikke-røykere bryr seg ikke

Karl Erik Lund

Ifølge rusmiddelforsker Karl Erik Lund er det ingenting som tyder på at noen skal begynne med e-sigaretter, for så å gå over til konvensjonelle sigaretter.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Tobakkskontroll i Norge er blant verdens beste, ifølge rusmiddelforsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), Karl Erik Lund. Som sigarett-imitasjon blir e-sigarettene dekket av det strenge lovverket.

Lund tror reklameforbudet og aldersgrensebestemmelsene vil svekke spredningshastigheten i Norge i forhold til for eksempel USA. Han mener det er større utfordringer i forskningen på e-sigaretter enn at ikke-røykere skal begynne å røyke på grunn av dem.

– På et observasjonsmessig grunnlag kan vi si at de fleste unge ikke-røykere ikke bryr seg om e-sigarettene. For det mindretall som eventuelt vil finne e-sigaretter attraktive er det lite trolig at disse vil fortsette til ordinære sigaretter – dersom de da i utgangspunktet ikke var predisponert for røykestart, sier Lund til NRK.no.

Ifølge ham viser konsistent forskning at e-sigaretter i svært liten grad ser ut til å appellere til ikke-røykere. Nylig ble det også bekreftet i en norsk undersøkelse at det er røykere og forhenværende røykere som dominerer brukergruppen.

– Selv om det vil gjelde få, så vil likevel noen ikke-røykere sannsynligvis begynne med e-sigaretter for så å fortsette med ordinær røyking. Men en del av disse ville uansett blitt røykere. Introduksjonsrekkefølgen er derfor ikke ensbetydende med et årsaksforhold, sier Lund, og legger til:

– De konvensjonelle sigarettene smaker beskt og harskt i forhold til e-sigarettene, de er livsfarlige, mye dyrere, har et negativt symbolinnhold og kan stort sett bare brukes utendørs. Hvorfor skulle disse ungdommene forlate det ufarlige alternativet?

Ikke alarmerende

Lund synes ikke funnene i den amerikanske undersøkelsen er særlig alarmerende, men understreker at Sirus skal overvåke hvordan brukersammensetningen utvikler seg. De går nå i gang med en ny studie hvor de blant annet ser noen paralleller til cannabis-kulturen.

– For kommende generasjoner må det skje svært store endringer i sammensetningen av brukere dersom e-sigarettene skal kunne resultere i skade på folkehelsenivå, sier rusmiddelforskeren, og siterer den anerkjente, britiske tobakksforskeren Robert West:

If those young people are people who would have smoked but instead they're using e-cigarettes, then that's a huge public health gain. If they're people who would never have smoked but they've taken up e-cigarettes, frankly in public health terms it's not really an issue – it's like drinking coffee or something, there's no real risk associated with it.

Robert West

Lund tror dagens forbud mot e-sigaretter forsyner produktet med en symbolverdi som mange unge tiltrekkes av.

– Ungdom vil alltid være tiltrukket av det forbudte, det utskjelte og det avvikende. Jo mer vi «outer» sigaretten, jo sterkere distinksjonsmarkør blir den for ungdom som vil markere avstand til normalitet og konvensjoner, sier han.

På den annen side tror Lund at e-sigarettene heller vil være med på å fase ut tobakken, og bli et alternativ til sigarettene for kommende røykere i nye generasjoner.

Forbrukerinspektørene ser du onsdager på NRK 1, klokken 19.45

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.